Gospodarka – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Economy – Advanced English Vocabulary

1  1    58 карточки    nikoletta
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
to cancel debt
начать обучение
anulować dług
ailing economy
начать обучение
chora gospodarka
to extend an opportunity
начать обучение
dać możliwość, powiększyć możliwości
to safeguard smb's interests
начать обучение
dbać o czyjeś dobro, interesy
devaluation
начать обучение
dewaluacja
value for money
начать обучение
dobry stosunek jakości do ceny
embargo
начать обучение
embargo
rampant inflation
начать обучение
galopująca inflacja
war-torn economy
начать обучение
gospodarka zrujnowana wojną
development grants
начать обучение
granty przeznaczone na rozwój
plummeting profits
начать обучение
gwałtownie spadające zyski
to invest for long-term
начать обучение
inwestować długoterminowo
single currency
начать обучение
jedna waluta
debtor country
начать обучение
kraj–dłużnik
small business
начать обучение
małe firmy
to leave unchecked
начать обучение
nie rozwiązać jakiegoś problemu
current economic climate
начать обучение
obecny klimat ekonomiczny
to meet with success
начать обучение
odnieść sukces
to achieve economic growth
начать обучение
osiągnąć wzrost gospodarczy
fraud
начать обучение
oszustwo
taxpayer
начать обучение
płatnik podatku
to stimulate growth
начать обучение
pobudzać wzrost
to recover from decline
начать обучение
podnosić z zapaści
free trade agreement
начать обучение
porozumienie o wolnym handlu
to curb inflation
начать обучение
poskromić inflację
restrictive practices
начать обучение
praktyki ograniczające handel
industry is thriving
начать обучение
przemysł jest w świetnej formie
to steer the economy
начать обучение
przeprowadzić gospodarkę
to allocate resources
начать обучение
przeznaczyć środki (na coś)
debt burden
начать обучение
obciążenie długami
to follow policies
начать обучение
realizować strategie
revaluation
начать обучение
rewaluacja
rising unemployment
начать обучение
rosnące bezrobocie
sanctions
начать обучение
sankcje
slump in prices
начать обучение
spadek cen
to repay debt
начать обучение
spłacać dług
steady growth
начать обучение
stabilny wzrost
interest rates
начать обучение
stopy procentowe
uninterrupted economic growth
начать обучение
swobodny wzrost gospodarczy
black economy
начать обучение
szara strefa
fiscal measures
начать обучение
środki fiskalne
lasting development
начать обучение
trwały rozwój
to lift (embargo, sanction)
начать обучение
uchylić (embargo, sankcję)
monetary union
начать обучение
unia walutowa
trade war
начать обучение
wojna celna
to go into recession
начать обучение
wpaść w recesję
to impose on
начать обучение
wprowadzić
to levy taxes
начать обучение
wprowadzić podatki
to boost the economy
начать обучение
wspomagać gospodarkę
public spending
начать обучение
wydatki publiczne
to emerge from recession
начать обучение
wyjść z recesji
to build on success
начать обучение
wykorzystywać dobrą koniunkturę
to incur debt
начать обучение
zaciągać dług
undeclared earnings
начать обучение
zarobki „na czarno”
healthy economy
начать обучение
zdrowa gospodarka
to alleviate debt
начать обучение
zmniejszać dług
to push up costs
начать обучение
zwiększać koszty
to increase output
начать обучение
zwiększyć produkcję

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.