System polityczny USA – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Political System of the United States of America – Advanced English Vocabulary

 0    87 карточки    nikoletta
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
National Security Agency (NSA)
начать обучение
Agencja Bezpieczeństwa Narodowego
embassy
начать обучение
ambasada
White House
начать обучение
Biały Dom
Central Intelligence Agency (CIA)
начать обучение
Centralna Agencja Wywiadowcza
to debate
начать обучение
debatować
democracy
начать обучение
demokracja
Department of Defense
начать обучение
Departament Obrony
United States Dollar (USD)
начать обучение
Dolar amerykański
to concern
начать обучение
dotyczyć
two-year term
начать обучение
dwuletnia kadencja
federation
начать обучение
federacja
Federal Bureau of Investigation (FBI)
начать обучение
Federalne Biuro Śledcze
Commander in Chief
начать обучение
głównodowodzący
major
начать обучение
główny, ważny
governor
начать обучение
gubernator
chamber
начать обучение
izba
House of Representatives
начать обучение
Izba Reprezentantów
sole
начать обучение
jedyny, wyłączny
capitalism
начать обучение
kapitalizm
Capitol
начать обучение
Kapitol
colonization
начать обучение
kolonizacja
committee
начать обучение
komisja
confederation
начать обучение
konfederacja
Congress
начать обучение
Kongres
constitution
начать обучение
konstytucja
constitutional
начать обучение
konstytucyjny
consulate
начать обучение
konsulat
convention
начать обучение
konwencja
Marine Corps
начать обучение
Korpus Piechoty Morskiej
church
начать обучение
kościół
kościół на английском языке
issue
начать обучение
kwestia
bribery
начать обучение
łapówkarstwo
jury
начать обучение
ława przysięgłych
seat
начать обучение
mandat w parlamencie
Navy
начать обучение
Marynarka Wojenna
to appoint
начать обучение
mianować
to designate
начать обучение
mianować, wyznaczać
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
начать обучение
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
to enforce
начать обучение
narzucać
to nominate
начать обучение
nominować
citizen
начать обучение
obywatel
Framers - the Founding Fathers of the United States
начать обучение
Ojcowie Założyciele USA
Democratic Party
начать обучение
Partia Demokratyczna
to amend
начать обучение
poprawiać
amendment
начать обучение
poprawka
gravity
начать обучение
powaga
federal law
начать обучение
prawo federalne
unconstitutional law
начать обучение
prawo niezgodne z konstytucją
president
начать обучение
prezydent
bill
начать обучение
projekt ustawy
attempt
начать обучение
próba
to preside
начать обучение
przewodniczyć
Cabinet
начать обучение
Rada Ministrów
representative
начать обучение
reprezentant
republic
начать обучение
republika
separation of church and state
начать обучение
rozdział Kościoła od państwa
to consider
начать обучение
rozważać
government
начать обучение
rząd
state governments
начать обучение
rządy stanowe
federal court
начать обучение
sąd federalny
Supreme Court
начать обучение
Sąd Najwyższy
conterminous
начать обучение
sąsiadujący, graniczący
Senate
начать обучение
Senat
Air Force
начать обучение
Siły Powietrzne
armed forces
начать обучение
siły zbrojne
to serve
начать обучение
służyć, pracować
to constitute
начать обучение
stanowić
United States
начать обучение
Stany Zjednoczone
to impeach
начать обучение
stawiać głowę państwa w stan oskarżenia
to administer federal law
начать обучение
stosować prawo federalne
Bay Guard
начать обучение
straż przybrzeżna
superpower
начать обучение
supermocarstwo
two-party system
начать обучение
system dwupartyjny
treaty
начать обучение
traktat
to overturn
начать обучение
unieważniać
to empower
начать обучение
upoważniać
to validate
начать обучение
uprawomocniać
to free
начать обучение
uwalniać
to veto a bill
начать обучение
wetować projekt ustawy
judiciary power
начать обучение
władza sądownicza
legislative power
начать обучение
władza ustawodawcza
executive power
начать обучение
władza wykonawcza
liberty
начать обучение
wolność
freedom of speech
начать обучение
wolność słowa
to re-elect
начать обучение
wybrać na kolejną kadencję
to arm
начать обучение
zbroić
concurrence
начать обучение
zgodność

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.