Unia Europejska - zaawansowane słownictwo z angielskiego; European Union – Advanced English Vocabulary

 0    124 карточки    nikoletta
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
English
начать обучение
angielski
budget
начать обучение
budżet
Bulgarian
начать обучение
bułgarski
objective
начать обучение
cel
cel на английском языке
executive body
начать обучение
ciało wykonawcze
body
начать обучение
ciało, organ
Czech
начать обучение
czeski
member
начать обучение
członek
to debate
начать обучение
debatować
driving
начать обучение
decydujący
budget deficit
начать обучение
deficyt budżetowy
civil dialogue
начать обучение
dialog obywatelski
to join
начать обучение
dołączyć
access
начать обучение
dostęp
to adjust
начать обучение
dostosowywać
Danish
начать обучение
duński
heritage
начать обучение
dziedzictwo
Estonian
начать обучение
estoński
euro
начать обучение
euro
European External Action Service
начать обучение
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
European Economic Community
начать обучение
Europejska Wspólnota Gospodarcza
European Coal and Steel Community
начать обучение
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
European Central Bank
начать обучение
Europejski Bank Centralny
European Investment Bank
начать обучение
Europejski Bank Inwestycyjny
European Economic and Social Committee
начать обучение
Europejski Komitet Społeczno-ekonomiczny
European Ombudsman
начать обучение
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
European Court of Auditors
начать обучение
Europejski Trybunał Obrachunkowy
eurosceptic
начать обучение
eurosceptyk
Finnish
начать обучение
fiński
French
начать обучение
francuski
heads of states
начать обучение
głowy państw
market economy
начать обучение
gospodarka rynkowa
border
начать обучение
granica
Greek
начать обучение
grecki
battle group
начать обучение
grupa bojowa
external trade
начать обучение
handel zewnętrzny
Spanish
начать обучение
hiszpański
Dutch
начать обучение
holenderski
anthem
начать обучение
hymn
institution
начать обучение
instytucja
investment
начать обучение
inwestycja
Irish
начать обучение
irlandzki
unity
начать обучение
jedność
candidate
начать обучение
kandydat
European Commission
начать обучение
Komisja Europejska
Committee of the Regions
начать обучение
Komitet Regionów
candidate country
начать обучение
kraj kandydujący
acceding country
начать обучение
kraj przystępujący
third country
начать обучение
kraj trzeci (spoza Unii)
criteria
начать обучение
kryteria
accession criteria
начать обучение
kryteria akcesyjne
Copenhagen criteria
начать обучение
kryteria kopenhaskie
issue
начать обучение
kwestia, sprawa
lawful
начать обучение
legalny
Lithuanian
начать обучение
litewski
local
начать обучение
lokalny
gap
начать обучение
luka
bribery
начать обучение
łapówkarstwo
Latvian
начать обучение
łotewski
Maltese
начать обучение
maltański
German
начать обучение
niemiecki
citizenship
начать обучение
obywatelstwo
Ode to Joy
начать обучение
Oda do Radości
responsible
начать обучение
odpowiedzialny
taxation
начать обучение
opodatkowanie
ultimate
начать обучение
ostateczny
openness
начать обучение
otwartość
member states
начать обучение
państwa członkowskie
European Parliament
начать обучение
Parlament Europejski
security policy
начать обучение
polityka bezpieczeństwa
monetary policy
начать обучение
polityka monetarna
to amend
начать обучение
poprawiać
Portuguese
начать обучение
portugalski
competition law
начать обучение
prawo konkurencji
agenda
начать обучение
program
to adopt
начать обучение
przejmować coś, jakieś cechy
transparency
начать обучение
przejrzystość
presidency
начать обучение
przewodnictwo
President of the European Council
начать обучение
przewodniczący Rady Europejskiej
Council of European Union
начать обучение
Rada Unii Europejskiej
regional
начать обучение
regionalny
to represent
начать обучение
reprezentować
agriculture
начать обучение
rolnictwo
rural development
начать обучение
rozwój regionów wiejskich
equal opportunities
начать обучение
równe szanse
diversity
начать обучение
różnorodność
Romanian
начать обучение
rumuński
judicial
начать обучение
sądowy
Slovak
начать обучение
słowacki
Slovenian
начать обучение
słoweński
solidarity
начать обучение
solidarność
information society
начать обучение
społeczeństwo informacyjne
civil society
начать обучение
społeczeństwo obywatelskie
social
начать обучение
społeczny
to draft
начать обучение
sporządzać projekt
stable
начать обучение
stabilny
policy
начать обучение
strategia
euroland
начать обучение
strefa euro
summit
начать обучение
szczyt
Swedish
начать обучение
szwedzki
treaty
начать обучение
traktat
Treaty of Maastricht
начать обучение
Traktat z Maastricht
Court of Justice of the European Communities
начать обучение
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
union
начать обучение
unia
customs union
начать обучение
unia celna
simplified
начать обучение
uproszczony
legislation
начать обучение
ustawodawstwo
on behalf of...
начать обучение
w imieniu...
Hungarian
начать обучение
węgierski
credibility
начать обучение
wiarygodność
authorities
начать обучение
władze
Italian
начать обучение
włoski
to support
начать обучение
wspierać
Common Foreign and Security Policy
начать обучение
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
European Communities
начать обучение
Wspólnoty Europejskie
co-operation
начать обучение
współpraca
expenditure
начать обучение
wydatki, nakłady
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
начать обучение
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
to deal with
начать обучение
zajmować się czymś
to ensure
начать обучение
zapewniać
management
начать обучение
zarządzanie
compliance
начать обучение
zgodność
maladministration
начать обучение
złe zarządzanie
jargon
начать обучение
żargon

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.