500 najdôležitejších slovies 51 - 100

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
odčiniť
Môžem to ešte odčiniť?
начать обучение
to undo
Can I still undo that?
diskutovať
Musíme prediskutovať každú možnosť.
начать обучение
to discuss
We have to discuss every possibilty.
zvýšiť
Cena benzínu sa zvýšila o 10%.
начать обучение
to increase
The price of gasoline was increased by 10%.
požičať
Tato, môžem si požičať tvoju kreditnú kartu?
начать обучение
to borrow
Dad, can I borrow your credit card?
vstať
Nenávidím vstávanie skoro ráno.
начать обучение
to get up
I hate getting up early in the morning.
starať sa
Budeš sa o mňa starať, keď zostarnem?
начать обучение
to look after
Will you look after me when I get old?
rozliať
Je zbytočné plakať nad rozliatym mliekom.
начать обучение
to spill
It's no use crying over spilled milk.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.