500 najdôležitejších slovies 451 - 500

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zhromaždiť sa
Ľudia sa na uliciach zhromaždili, aby bojovali za svoje práva.
начать обучение
to gather
People gathered on the streets to fight for their rights.
kričať
Nie je potrebné kričať! Počujem ťa!
начать обучение
to shout
There's no need to shout! I can hear you!
počuť
Ľudia nedokážu počuť určité zvuky.
начать обучение
to hear
Humans can't hear certain sounds.
rozkazovať
Nerozkazuj mi!
начать обучение
to command
Don't command me!
schovať
Prestaň sa pred nami schovávať!
начать обучение
to hide
Stop hiding from us!
poznať niekoho
Poznáš Majkla?
начать обучение
to know somebody
Do you know Michael?
skontrolovať
Skontroluj, či zo sebou naozaj máš pas.
начать обучение
to check
Check if you have your passport with you for sure.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.