500 najdôležitejších slovies 1 - 50

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
pokračovať
Pokračuj v práci na tomto článku.
начать обучение
to continue
Continue working on this article.
položiť
Položil kávu na stôl.
начать обучение
to put
He put the coffee on the table.
postaviť
Postavil som dom a zasadil som strom.
начать обучение
to build
I've built a house and planted a tree.
začať
Začína sa mi páčiť francúzština.
начать обучение
to begin
I'm beginning to like French.
stáť
Nestoj príliš blízko cesty.
начать обучение
to stand
Don't stand too close to the street.
potriasť
Neveriacky potriasla hlavou.
начать обучение
to shake
She shook her head in disbelief.
popáliť
Popálil som si prst, keď som smažil vajíčka.
начать обучение
to burn
I burned my finger while frying the eggs.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.