500 najdôležitejších slovies 101 - 150

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
premeniť
V tom filme sa auto premení na robot a pomôže zachrániť svet.
начать обучение
to transform
In the movie, the car transforms to a robot and helps save the worlds.
potešiť
Jeho komplimenty ma naozaj potešili.
начать обучение
to please
His compliments really pleased me.
zavesiť
Rád by som zavesil túto maľbu na stenu.
начать обучение
to hang
I'd like you to hang this painting on the wall.
odrážať
Mesiac odráža slnečné svetlo.
начать обучение
to reflect
The moon reflects sunlight.
nahrať
Tento rozhovor sa nahráva.
начать обучение
to record
This conversation is being recorded.
dostať
Dostal si moju správu?
начать обучение
to get
Did you get my message?
kresliť
Môžeš mi nakresliť obrázok psa?
начать обучение
to draw
Can you draw me a picture of a dog?
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.