500 najdôležitejších slovies 201 - 250

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
narodiť sa
Nenarodil som sa včera.
начать обучение
to be born
I wasn't born yesterday.
potrestať
Matka potrestala svojho syna za klamstvo.
начать обучение
to punish
Mother punished her son for lying.
znížiť
Doktor mi povedal, že by som mal znížiť cholesterol.
начать обучение
to lower
The doctor said I should lower my cholesterol.
ubezpečiť
Ubezpečujem ťa, že všetko bude dobré.
начать обучение
to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
udržať
Zúfalo sa snažil udržať rozhovor.
начать обучение
to sustain
He was desperately trying to sustain the conversation.
dobyť
Rusko dobylo našu krajinu.
начать обучение
to conquer
Our country was conquered by Russia.
odísť
Niekoľko zamestnancov odišlo z našej spoločnosti.
начать обучение
to leave
Several workers have left our company.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.