500 najdôležitejších slovies 351 - 400

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
písať
Paulo Koelho píše veľa kníh.
начать обучение
to write
Paulo Coelho writes a lot of books.
vzdať sa
Choď za svojimi snami a nikdy sa nevzdávaj.
начать обучение
to give up
Follow your dreams and never give up.
tlačiť
Prestaň ma tlačiť!
начать обучение
to push
Stop pushing me!
zamknúť
Nezabudni zamknúť dvere pred tým, než pôjdeš spať.
начать обучение
to lock
Don't forget to lock the door before you go to sleep.
adresovať
Komu bola tá reč adresovaná?
начать обучение
to address
To whom was the speech addressed?
odísť
Odchádzam z domu každý deň o ôsmej.
начать обучение
to leave
I leave home every day at 8 o'clock.
trvať
Želám si, aby prázdniny mohli trvať večne!
начать обучение
to last
I wish holidays could last forever!
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.