500 najdôležitejších slovies 151 - 200

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
skočiť
Vyskoč najvyššie ako dokážeš.
начать обучение
to jump
Jump as high as you can.
pozorovať
Pozorujeme správanie veľryby.
начать обучение
to observe
We're observing the behaviour of the whale.
obdržať
Obdržal si tie dokumenty?
начать обучение
to receive
Did you receive the documents?
uhasiť
Benzínom nemôžeš uhasiť oheň.
начать обучение
to put out
You can't put out the fire with gasoline!
pochybovať
Ako o tom môžeš pochybovať?
начать обучение
to doubt
How can you doubt that?
rozviezť sa
Verím, že moji rodičia sa nikdy nerozvedú.
начать обучение
to get divorced
I believe my parents will never get divorced.
túžiť
Nemáš poňatie ako veľmi po tebe túžim.
начать обучение
to desire
You have no idea how much I desire you.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.