500 najdôležitejších slovies 251 - 300

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
bojovať
Nepokúšaj sa bojovať so svojim osudom.
начать обучение
to fight
Don't try to fight your destiny.
zlomiť
Zlomil som si nohu na troch miestach.
начать обучение
to break
I broke my leg in three places.
prenasledovať
Zlodej prebehol cez ulicu s jedným policajtom, ktorý ho prenasledoval.
начать обучение
to pursue
Thief ran across the street with one officer pursuing him.
podať
Podal si svoju prácu na schválenie?
начать обучение
to submit
Have you submitted your thesis for approval?
pozrieť sa
Pozri sa na to lietadlo! Je obrovské!
начать обучение
to look
Look at that plane! It's huge!
vrátiť sa
Po vojne sa vrátil domov.
начать обучение
to return
He returned home after the war.
pokračovať
Pokračoval v práci po tom, ako bol prerušený.
начать обучение
to resume
He resumed his work after he was interrupted.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.