300 tình từ tiếng Anh 51 - 75

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
chính
Fabio là đối thủ chính của tôi.
начать обучение
principal
Fabio es mi principal rival.
nhẹ
Tôi thích những bữa ăn nhẹ hơn.
начать обучение
ligero
Yo prefiero comer comidas ligeras.
hợp nhất
Tôi đã chuyển đến Mĩ. / Chúng tôi hợp nhất.
начать обучение
unido
Me he trasladado a los Estados Unidos. / Estamos unidos.
tươi mới
Không khí nơi đây rất trong lành.
начать обучение
fresco
El aire es muy fresco aquí.
rẻ
Sản phẩm của họ rẻ.
начать обучение
barato
Sus productos son baratos.
mỏng
Con dao này có một cái lưỡi mỏng.
начать обучение
delgado
Este cuchillo tiene una hoja delgada.
trống rỗng
Vì sao tủ lạnh nhà bạn luôn trống rỗng vậy?
начать обучение
vacío
¿Por qué es su refrigerador siempre vacía?
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.