300 tình từ tiếng Anh 176 - 200

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
mơ hồ
Nguồn gốc của một vài truyền thống khá mơ hồ.
начать обучение
oscuro
Los orígenes de algunas tradiciones son oscuros.
hói đầu
Bạn thân nhất của tôi bị hói.
начать обучение
calvo
Mi mejor amigo es calvo.
tham ô
Những chính trị gia tham nhũng này không bị bắt vào tù.
начать обучение
corrupto
Estos políticos corruptos no van a la cárcel.
rủi ro
Đó là một trường hợp đầy rủi ro.
начать обучение
arriesgado
Se trata de un caso muy arriesgado.
ngu đần
Thế giới không có văn chương là một thế giới buồn tẻ.
начать обучение
aburrido
Un mundo sin literatura sería un mundo aburrido.
thanh lịch
Anh ta luôn ăn mặc khác thường.
начать обучение
elegante
Siempre viste de una forma elegante.
mệt mỏi
Tôi mệt và tôi muốn về nhà.
начать обучение
cansado
Estoy cansado y quiero volver a casa.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.