300 tình từ tiếng Anh 276 - 300

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
huyền bí
Lâu đài này nổi tiếng vì lịch sử bí ẩn của nó.
начать обучение
misterioso
Este castillo es famoso por su misteriosa historia.
biết ơn
Tôi biết ơn vì những thứ bạn đã làm.
начать обучение
agradecido
Estoy agradecido por lo que hizo.
thu hút
Eva là phụ nữ hấp dẫn.
начать обучение
atractivo
Eva es una mujer atractiva.
truyền cảm hứng
Câu chuyện truyền cảm hứng.
начать обучение
inspirado
Esta historia es inspiradora.
kín đáo
Anh ấy là người rất kín đáo.
начать обучение
reservado
Él es una persona muy reservada.
nhiệt tình
Marie là người rất nhiệt tình.
начать обучение
entusiasta
Marie es una persona muy entusiasta.
thật sự
Adrien là người bạn thật sự của tôi.
начать обучение
verdadero
Adrien es mi verdadero amigo.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.