300 tình từ tiếng Anh 226 - 250

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
lo sợ
Camille lo sợ khi cô ấy bị lạc.
начать обучение
asustado
Camille estaba asustada cuando se perdió
thêm vào
Nếu bạn cần thêm thông tin, nhắn cho tôi ngay lập tức.
начать обучение
adicional
Si necesita cualquier información adicional, escríbeme inmediatamente.
thuộc tài chính
Không dễ để đổi mặt với khủng hoảng tài chính.
начать обучение
financiero
No es fácil hacer frente a una crisis financiera.
thuộc chính trị
Tôi sợ chúng ta phải đối mặt với khủng hoảng chính trị.
начать обучение
político
Me temo que se trata de una verdadera crisis política.
tương đồng
Ba con mèo này tương đồng nhau.
начать обучение
similar
Estos tres gatos son muy similares.
kỹ thuật
Nếu bạn muốn làm việc ở nước ngoài, bạn phải học từ vựng kỹ thuật.
начать обучение
técnico
Si desea trabajar en el extranjero, usted tiene que aprender también el vocabulario técnico.
điện tử
Thú thật là tôi không giỏi về nhạc điện tử.
начать обучение
electrónico
Para ser honesto, no soy un aficionado de la música electrónica.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.