300 tình từ tiếng Anh 26 - 50

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
cứng
Cục đá này cứng.
начать обучение
difícil
La piedra es dura.
thẳng
Bạn phải đi thẳng về phía trước.
начать обучение
derecho
Usted tiene que ir en línea recta.
rộng
Đường Willow rất dài và rộng.
начать обучение
amplio
Willow Street es muy larga y ancha.
đơn giản
Đây là cách đơn giản để luyện tập phát âm.
начать обучение
sencillo
Esta es una forma sencilla de practicar la pronunciación.
hạnh phúc
Tôi mong bạn sẽ thật hạnh phúc.
начать обучение
feliz
Espero que seas muy feliz.
nặng
Hành lí của bạn quá nặng.
начать обучение
pesado
Su maleta es demasiado pesado.
tốt bụng
Hãy tử tế và kiên nhẫn.
начать обучение
amable
Sea amable y paciente.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.