300 tình từ tiếng Anh 126 - 150

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
dự trữ
Thật tốt khi có pin dự phòng bên bạn.
начать обучение
de repuesto
Es bueno tener una batería de repuesto.
trưởng thành
Arthur là một người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm.
начать обучение
maduro
Arthur es muy madura y hombre responsable.
khiêm tốn
Hãy khiêm tốn và khiêm nhường.
начать обучение
modesto
Ser modesto y humilde.
không công bằng
Cuộc sống không công bằng.
начать обучение
injusto
La vida es injusta.
khẩn cấp
Chị của bạn gọi và nói đó là việc khẩn cấp.
начать обучение
urgente
Su hermana llamó y dijo que era urgente.
không vui
Tôi không vui và không biết phải làm gì.
начать обучение
infeliz
Yo era muy infeliz y no sabía qué hacer.
cô đơn
Antoine có một cuộc sống cô đơn.
начать обучение
solitario
Antoine tiene una vida solitaria
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.