300 tình từ tiếng Anh 201 - 225

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
bừa bộn
Tôi phải thừa nhận rằng tôi là người bừa bộn.
начать обучение
desordenado
Tengo que admitir que soy muy desordenado.
quan trọng
Công việc này rất quan trọng với chị tôi.
начать обучение
importante
Este trabajo es muy importante para mi hermana.
phổ biến
Tôi thích văn hóa đại chúng.
начать обучение
popular
Me gusta la cultura popular.
xoăn
Chị gái tôi có mái tóc xoăn.
начать обучение
rizado
Mi hermana tiene el pelo rizado.
vang danh
Coline luôn được nhận ra.
начать обучение
distinguido
Coline se distinguió siempre.
hỗn xược
Tôi ghét những người hỗn xược.
начать обучение
descarado
Odio a la gente descarada.
khác nhau
Đúng vậy, Rosaline thì khác.
начать обучение
diferente
Es cierto, Rosalie es diferente.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.