300 tình từ tiếng Anh 151 - 175

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
cẩn trọng
Hãy cẩn trọng và đừng đi quá xa.
начать обучение
cauteloso
Sea cauteloso y no ir demasiado lejos!
quyền lực
Anh ấy trở thành một người đàn ông giàu có và quyền lực.
начать обучение
poderoso
Se convirtió en un hombre rico y poderoso.
qua đêm
Không thể thay đổi mọi thứ qua đêm.
начать обучение
durante la noche
Es imposible cambiar todo durante la noche.
điềm tĩnh
Bình tĩnh nào, Marie. Tôi hứa với bạn mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
начать обучение
calma
Mantenga la calma, Marie. Te prometo que todo estará bien.
khó chịu
Đó là một cuộc hẹn khó chịu.
начать обучение
desagradable
Fue un encuentro desagradable.
thần thánh
Phim hài thần thánh được xem là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học Châu Âu.
начать обучение
divino
La Divina Comedia se considera una de las piezas más importantes de la literatura europea.
xứng đáng
Tôi nghĩ lời đề nghị của anh ấy đáng được xem xét.
начать обучение
digno
Creo que su oferta es digno de consideración.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.