300 most important Ukrainian adjectives 75 - 100

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
lucky
John is lucky - he's won a lottery.
начать обучение
щасливий
Джон щасливий - він виграв лотерею.
known
He is well known among polyglots.
начать обучение
знаний
Він добре знаний серед поліглотів.
united
We must stay united in these hard times.
начать обучение
об'єднаний
У ці важкі часи маємо залишатись об'єднаними.
quiet
Why are you always so quiet?
начать обучение
тихий
Чому ти завжди такий тихий?
near
My house is near the school.
начать обучение
близький
Мій дім знаходиться близько до школи.
round
Wheels are round.
начать обучение
круглий
Колеса круглі.
strong
Strong men also cry.
начать обучение
сильний
Сильні чоловіки теж плачуть.
glad
I'm glad you came to visit me.
начать обучение
радий
Я радий, що ви навідались до мене.
straight
Idź prosto przed siebie.
начать обучение
прямий
Йди прямо.
cold
Cold showers are really refreshing.
начать обучение
холодний
Холодний душ дійсно освіжає.
responsible
Parents should be responsible.
начать обучение
відповідальний
Батьки мають бути відповідальними.
chief
He is my chief rival.
начать обучение
головний
Він мій головний суперник.
short
I always cut my hair short.
начать обучение
короткий
Я завжди коротко підстригаю волосся.
fair
Life is not always fair.
начать обучение
справедливий
Життя не завжди справедливе.
early
I hate getting up early.
начать обучение
рано
Ненавиджу вставати рано.
deep
Oceans are very deep.
начать обучение
глибокий
Океани дуже глибокі.
poor
Many people in Africa are poor.
начать обучение
бідний
Багато людей у Африці бідні.
strange
Do you hear that strange sound?
начать обучение
дивний
Ти чуєш той дивний звук?
slow
Old cars are usually slow.
начать обучение
повільний
Старі машини зазвичай повільні.
proud
I'm proud of my son.
начать обучение
гордий
Я гордий своїм сином.
green
The world turns green in spring.
начать обучение
зелений
Навесні світ стає зеленим.
smart
Kate is very smart - she has very good grades.
начать обучение
розумний
Кейт дуже розумна - в неї дуже хороші оцінки.
simple
English is very simple.
начать обучение
простий
Анлійська мова дуже проста.
sad
I hate sad films.
начать обучение
сумний
Ненавиджу сумні фільми.
difficult
This new game is too difficult for me.
начать обучение
важкий
Ця нова гра надто важка для мене.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.