300 most important Ukrainian adjectives 225 - 250

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
wealthy
I come from a wealthy family.
начать обучение
заможний
Я походжу із заможньої родини.
pale
I'm pale when I'm tired.
начать обучение
блідий
Коли я втомлена, я бліда.
neat
Marius is very neat - his shirts are always ironed.
начать обучение
акуратний
Маріус дуже акуратний - його сорочки завжди попрасовані.
harsh
Nobody will like you if you're so harsh.
начать обучение
грубий
Ніхто тебе не любитиме, якщо будеш такий грубий.
fierce
The fight was fierce.
начать обучение
лютий
Бійка була лютою.
dull
My life is dull, I need to change something.
начать обучение
нудний, нецікавий
Моє життя нудне, мені потрібно щось змінити.
risky
Moonshining is a risky business.
начать обучение
ризиковий
Торгівля самогоном є дуже ризиковим бізнесом.
profound
Your speech was very profound.
начать обучение
глибокий
Твоя промова була дуже глибока.
stiff
He was stiff with fear when he saw a crocodile.
начать обучение
закляклий
Він був закляклий від страху, коли побачив крокодила.
casual
I often wear casual clothes.
начать обучение
вільний, повсякденний, буденний
Я часто ношу повсякденний одяг.
hollow
Without art our life would be hollow.
начать обучение
порожній
Без мистецтва наше життя було б порожнім.
numb
It's so cold my hands have gone numb.
начать обучение
занімілий
Так холодно, що мої руки заніміли.
rainy
Is there anyone who likes rainy weather?
начать обучение
дощовий
Чи є хтось, хто любить дощову погоду?
sticky
I was sticky with sweat after the marathon.
начать обучение
липкий
Після марафону я був липкий від поту.
rusty
The hinges are rusty.
начать обучение
іржавий
Шарніри іржаві.
noisy
My neighbours are very noisy.
начать обучение
галасливий
Мої сусіди дуже галасливі.
spicy
Indian cuisine is spicy.
начать обучение
пряний
Індійська кухня дуже пряна.
curly
My hair is curly.
начать обучение
кучерявий
Моє волосся кучеряве.
slim
How can you eat hamburgers and be so slim?
начать обучение
стрункий
Як ти можеш їсти гамбургери і залишатись стрункою?
unpleasant
That was an unpleasant encounter.
начать обучение
неприємний
То була неприємна зустріч.
swift
Your moves have to be swift if you want to win.
начать обучение
швидкий
Твої рухи мають бути швидкими, якщо хочеш перемогти.
sour
I like sour candy.
начать обучение
кислий
Я люблю кислі цукерки.
sane
Working out keeps me sane.
начать обучение
при здоровому глузді
Вправи допомагають мені лишатись при здоровому глузді.
dim
Why is the light dim in your room?
начать обучение
тьмяний
Чому світло в твоїй кімнаті тьмяне?
shiny
I love shiny jewellery.
начать обучение
блискучий
Я люблю блискучі прикраси.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.