300 most important Ukrainian adjectives 275 - 300

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
daft
Getting drunk is a daft idea.
начать обучение
дурний
Напиватись - дурна ідея.
compact
Compact cameras are smaller than reflex cameras.
начать обучение
компактний
Компактні фотоапарати менші за дзеркальні.
dusty
That table is dusty. Could you wipe it?
начать обучение
запорошений
Твій стіл запорошений. Не міг би ти його протерти?
scarce
Oil deposits will have become scarce by 2050.
начать обучение
обмежений, недостатній
Запаси нафти стануть обмеженими до 2050.
robust
Your father is a robust bloke.
начать обучение
огрядний
Твій батько - огрядний чоловік.
crude
I don't like your friend - he's crude.
начать обучение
неотесаний
Мені не подобається твій друг - він неотесаний.
ample
I receive an ample allowance.
начать обучение
значний
Я отримую значні виплати.
dire
His crime caused dire consequences.
начать обучение
жахливий
Його злочин спричинив жахливі наслідки.
greasy
My hair gets greasy fast.
начать обучение
жирний
Моє волосся швидко стає жирним.
frail
Johnny has always been frail.
начать обучение
слабкий
Джонні завжди був слабким.
stale
This bread is stale.
начать обучение
затхлий, несвіжий
Цей хліб несвіжий.
shaky
He must be stressed. His walk is shaky.
начать обучение
хиткий
Він певно напружений. Його хода хитка.
windy
It's windy outside.
начать обучение
вітряний
На вулиці вітряна погода.
shabby
Get rid of those shabby clothes and buy something new.
начать обучение
пошарпаний, зношений
Позбудься того пошарпаного одягу і купи щось нове.
brisk
I was much brisker when I was young.
начать обучение
енергійний
Я був більш енергійний, коли був молодий.
moist
She's been crying - her eyes are still moist.
начать обучение
вологий
Вона плакала - її очі ще досі вологі.
prudent
Be prudent and don't get into any trouble.
начать обучение
розсудливий
Будь розсудливий і не потрапляй в халепу.
stormy
Mike is still recovering after a stormy relationship.
начать обучение
бурхливий
Майк досі відходить після бурхливих стосунків.
cosy
My house is small but very cosy.
начать обучение
затишний
Мій дім малий, але дуже затишний.
gloomy
Why are you always so gloomy?
начать обучение
понурий, сумний
Чому ти завжди такий понурий?
crispy
I feel like having some crispy chicken.
начать обучение
хрусткий
Хотів би з'їсти хрустке курча.
plump
I was rather plump when I was little.
начать обучение
товстий
Я був досить товстим, коли був малим.
bland
This dish is bland.
начать обучение
прісний
Ця страва прісна.
shrewd
His shrewd move won us a lot of money.
начать обучение
розумний
Його розумний хід виграв нам багато грошей.
lengthy
His speech was lenthy and boring.
начать обучение
довгий
Його промова була довга та нудна.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.