300 most important Ukrainian adjectives 200 - 225

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
tricky
This path can be tricky.
начать обучение
звивистий
Ця стежка може бути звивиста.
thirsty
I'm thirsty, I need some water.
начать обучение
спраглий
Я спраглий, мені треба води.
sincere
Please, accept our sincere apologies.
начать обучение
щирий
Будь ласка, прийміть наші щирі вибачення.
deaf
I'm deaf in one ear.
начать обучение
глухий
Я глухий на одне вухо.
unhappy
I've been unhappy my whole life.
начать обучение
нещасний
Я був нещасний все своє життя.
lazy
You're the laziest person I know!
начать обучение
ледачий
Ти найледачіша людина, яку я тільки знаю.
tense
Don't be so tense, chill out.
начать обучение
напружений
Не будь такий напружений, розслабся.
faint
Her voice is getting faint.
начать обучение
слабкий
Її голос стає слабким.
narrow
This corridor is too narrow.
начать обучение
вузький
Цей коридор є надто вузьким.
blank
Leave that page blank.
начать обучение
порожній
Залиш ту сторінку порожньою.
various
There are various options.
начать обучение
різний
Є різні варіанти.
mature
Adam is very mature and responsible.
начать обучение
зрілий
Адам дуже зрілий і відповідальний.
bald
Most men are bald when they get old.
начать обучение
лисий
Більшість чоловіків стають лисими, коли старіють.
sandy
There are sandy beaches, as well as rocky ones.
начать обучение
піщаний
Тут є й піщані, і кам'янисті пляжі.
greedy
Not all bankers are greedy.
начать обучение
жадібний
Не всі банкіри жадібні.
broad
Our company offers a broad scope of services.
начать обучение
широкий
Наша компанія пропонує широкий спектр послуг.
unfair
Life is unfair.
начать обучение
несправедливий
Життя несправедливе.
foul
What's that foul smell?
начать обучение
противний
Що то за противний запах?
sole
I'm the sole survivor of the accident.
начать обучение
єдиний
Я єдиний, хто вижив у нещасному випадку.
overnight
Success doesn't happen overnight.
начать обучение
одразу
Успіх не приходить одразу.
pleasant
начать обучение
приємний
Ми провели приємний вечір в кіно.
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
начать обучение
марнотраний
Моя сестра марнотратна - вона завжди купує дорогий одяг.
handy
I like to keep a screwdriver handy.
начать обучение
корисний, під рукою
Люблю, щоб шуруповерт був під рукою.
petty
He went to jail for some petty crime.
начать обучение
дрібний
Він був ув'язнений за дрібний злочин.
sleepy
I get sleepy after eating.
начать обучение
сонний
Я стаю сонним після того, як поїм.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.