300 most important Ukrainian adjectives 25 - 50

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
kindly
I kindly request your assistance.
начать обучение
люб'язий
Я люб'язно прошу Вашої допомоги.
left
Left hand is usually weaker than the right.
начать обучение
лівий
Ліва рука зазвичай слабша, ніж права.
wrong
Something has gone wrong.
начать обучение
неправильний
Щось пішло неправильно.
dead
We'll all be dead one day, so why worry?.
начать обучение
мертвий
Одного дня ми будемо мертві, то навіщо переживати?
real
Are unicorns real?
начать обучение
реальний
Єдинороги реальні?
ready
Are you ready to leave?
начать обучение
готовий
Ти готовий іти?
busy
Leave me alone, I'm busy.
начать обучение
зайнятий
Залиш мене в спокої, я зайнятий.
close
My house is close to the beach.
начать обучение
близько
Мій дім є близько до пляжу.
pretty
Not all models are pretty.
начать обучение
гарний
Не всі моделі гарні.
hard
Human bones are very hard.
начать обучение
твердий
Людскі кістки дуже тверді.
happy
Don't worry, be happy.
начать обучение
щасливий
Не хвилюйся, будь щасливим.
different
I need two different buttons.
начать обучение
різний
Мені потрібно два різних ґудзики.
crazy
Has the whole world gone crazy!?
начать обучение
божевільний
Чи то весь світ став божевільний?!
sound
He always offers sound advice.
начать обучение
розумний
Він завжди пропонує розумні поради.
clear
Am I making myself clear?
начать обучение
зрозумілий
Я зрозуміло висловлююся?
alone
I'm alone in the desert.
начать обучение
сам
Я сам у пустелі.
high
High buildings obscure the sky.
начать обучение
високий
Високі будівлі закривають небо.
serious
Stop being so serious and smile!
начать обучение
серйозний
Припини бути таким серйозним і посміхнись.
TRUE
What I said was true, I swear!
начать обучение
правдивий
Те, що я сказав, було правдою, я клянуся!.
late
Let's go, it's very late.
начать обучение
пізно
Ходімо, вже дуже пізно.
cool
The air is cool in November.
начать обучение
прохолодний
Повітря прохолодне у листопаді.
easy
That game is so easy.
начать обучение
легкий
Ця гра є надто легкою.
far
I live far away from here.
начать обучение
далеко
Я живу далеко звідси.
light
I prefer eating light meals.
начать обучение
легкий
Я надаю перевагу легким стравам.
welcome
You are always welcome in our house.
начать обучение
бажаний
Ви завжди бажаний гість в нашому домі.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.