300 most important Ukrainian adjectives 125 - 150

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
brown
Have you ever seen a brown pigeon?
начать обучение
коричневий
Ти коли-небудь бачив коричневого голуба?
soft
My new blanket is so soft!
начать обучение
м'який
Моя нова ковдра така м'яка!
dry
My skin is always dry in winter.
начать обучение
сухий
Моя шкіра завжди суха взимку.
bare
He beat a bear with bare hands.
начать обучение
голий
Він поборов ведмедя голими руками.
large
I'm building a large house.
начать обучение
великий
Я будую великий будинок.
heavy
My briefcase is very heavy.
начать обучение
важкий
Моя валіза дуже важка.
expensive
Fast cars are usually costly.
начать обучение
дорогий
Швидкі машини зазвичай дорогі.
extreme
He's in the state of extreme determination.
начать обучение
крайній
Він у стані крайньої рішучості.
guilty
He was found guilty of the crime.
начать обучение
винний
Його визнали винним у скоєнні злочину.
wet
The ground is still wet after the rain.
начать обучение
мокрий
Земля ще досі мокра після дощу.
loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
начать обучение
голосний
Виключи ту голосну музику, я намагаюсь вчитись!
ugly
I love you even though you're ugly.
начать обучение
потворний
Я тебе люблю, хоча ти й потворний.
spare
Always have some spare batteries handy.
начать обучение
резервний
Завжди май під рукою резервні батареї.
brave
It's not always easy to be brave.
начать обучение
відважний
Не завжди легко бути відважним.
rough
Why are you being so rough?
начать обучение
грубий
Чому ти такий грубий?
fancy
She dresses in a fancy way.
начать обучение
витончений
Вона носить витончений одяг.
tiny
Look, it's a tiny piglet!
начать обучение
крихітний
Дивись, яке крихітне порося!
scary
That new horror is scary.
начать обучение
страшний
Той новий фільм жахів дуже страшний.
lonely
I'm lonely and have nobody to talk to.
начать обучение
самотній
Я самотній і не маю з ким поговорити.
handsome
I'm looking for a handsome boyfriend.
начать обучение
симпатичний
Я шукаю симпатичного хлопця.
silly
Don't be silly, the Earth isn't flat!
начать обучение
дурний
Не будь дурним, Земля не плоска!
flat
Some people believe the Earth is flat.
начать обучение
плоский
Деякі люди вірять, що Земля плоска.
firm
You have a firm grip.
начать обучение
міцний, надійний
Маєш міцну хватку.
bright
My room is very bright.
начать обучение
світлий
Моя кімната дуже світла.
dumb
You're as dumb as an ox.
начать обучение
дурний
Ти дурний, як бик.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.