300 most important Ukrainian adjectives 250 - 275

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
blunt
I need to sharpen my knife - it's blunt.
начать обучение
тупий
Треба нагострити ніж - він тупий.
fatty
You should cut down on fatty foods.
начать обучение
жирний
Тобі треба менше їсти жирного.
icy
Your hands are icy!
начать обучение
крижаний
Твої руки крижані!
discreet
You need to be discreet when talking to a patient.
начать обучение
стриманий
Тобі треба бути стриманним, коли говориш з пацієнтами.
mild
I prefer mild flavours.
начать обучение
м'який
Я надаю перевагу м'яким смакам.
shallow
Shaniqua is shallow - she only cares about her looks.
начать обучение
поверхневий
Шаніква поверхнева - вона піклується хіба про свою зовнішність.
modest
Be modest and humble.
начать обучение
скромний
Будь скромним та покірним.
grim
Is something wrong? Why are you so grim?
начать обучение
понурий
Щось не так? Чому ти такий понурий?
obscure
His arguments are obscure to me.
начать обучение
неясний
Його аргументи для мене неясні.
cautious
Stay cautious - somebody is watching us.
начать обучение
обережний, пильний
Будь пильним - за нами спостерігають.
cunning
He's as cunning as a fox.
начать обучение
хитрий
Він хитрий, як лис.
chilly
It's chilly today, isn't it?
начать обучение
прохолодний
Сьогодні прохолодно, чи не так?
speedy
Have a speedy recovery!
начать обучение
швидкий
Швидкого одужання!
tidy
Their room is always tidy.
начать обучение
акуратний, чистий
Їх кімната завжди чиста.
ripe
I only eat ripe bananas.
начать обучение
доспілий
Я їм тільки доспілі банани.
weary
I feel weary after the night shift.
начать обучение
стомлений
Почуваюсь стомленим після нічної зміни.
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
начать обучение
незграбний
Я такий незграбний - розбив ще одну склянку
unlucky
That was an unlucky coincidence.
начать обучение
нещасливий
То було нещасливе співпадіння.
prompt
Thank you for the prompt response.
начать обучение
негайний
Дякую за негайну відповідь.
damp
That wall is damp.
начать обучение
вологий
Та стіна волога.
cheeky
I hate cheeky people.
начать обучение
нахабний
Не люблю нахабних людей.
steep
This hill is steep.
начать обучение
крутий
Цей пагорб крутий.
sheer
He broke my bike out of sheer spite.
начать обучение
чистий
Він поламав мій велосипед з чистої заздрості.
witty
George is intelligent and witty.
начать обучение
дотепний
Джордж розумний та дотепний.
posh
We were invited to a posh restaurant.
начать обучение
витончений
Нас запросили у витончений ресторан.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.