300 most important Ukrainian adjectives 150 - 175

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
clever
You son is really clever.
начать обучение
розумний
Твій син направду розумний.
pure
His conscience is pure.
начать обучение
чистий
Його совість чиста.
wise
It was a wise decision.
начать обучение
мудрий
Це було мудре рішення.
rare
Snow is a rare sight in Spain.
начать обучение
рідкісний
Сніг - дуже рідкісне явище в Іспанії.
cheap
I always buy cheap T-shirts.
начать обучение
дешевий
Я завжди купую душеві футболки.
delicious
This pizza is delicious.
начать обучение
смачний
Ця піцца смачна.
curious
Timmy is very curious of the world.
начать обучение
зацікавлений
Тіммі дуже зацікавлений у пізнанні світу.
rude
Your remark was really rude.
начать обучение
грубий
Твоя поправка була дійсно грубою.
available
This phone is no longer available.
начать обучение
доступний
Цей телефон більше не доступний.
Spanish
Spanish oranges are the best.
начать обучение
іспанський
Іспанські апельсини - найкращі.
tall
He's tall and handsome.
начать обучение
високий
Він високий та симпатичний.
grave
I often visit my gradnma's grave.
начать обучение
могила
Я часто відвідую могилу своєї бабці.
yellow
Sunflowers are yellow.
начать обучение
жовтий
Соняхи жовті.
pink
Mój chłopak nosi różowe koszule...
начать обучение
рожевий
Мій хлопець носить рожеві сорочки...
wide
That corridor is wide.
начать обучение
широкий
Той коридор широкий.
brief
You have to give a brief answer.
начать обучение
стислий, короткий
Ви маєте дати стислу відповідь.
unlikely
It's unlikely that he will succeed if he doesn't study.
начать обучение
малоймовірно
Це малоймовірно, що він досягне успіху, якщо він не буде вчитись.
thin
You're walking on thin ice.
начать обучение
тонкий
Ти ходиш по тонкому льоду.
popular
That singer is very popular.
начать обучение
популярний
Цей співак дуже популярний.
slight
There's a slight difference between the two pictures.
начать обучение
незначний
Між двома фотографіями є незначні розбіжності.
nasty
Jimmy is very nasty.
начать обучение
грубий, неприємний
Джиммі дуже неприємний.
shy
Join us, don't be shy!
начать обучение
сором'язливий
Долучайся до нас, не будь сором'язливим!
plain
To zwykła formalność.
начать обучение
звичайний
Це звичайна формальність.
corrupt
Many politicians are corrupt.
начать обучение
корумпований
Багато політиків корумповані.
healthy
You have to eat right to be healthy.
начать обучение
здоровий
Треба правильно харчуватись, щоб бути здоровим.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.