Word list * school 5

 0    132 карточки    MiraClose
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
architektura
начать обучение
architecture
sztuka
начать обучение
Art
projektowanie i technika
начать обучение
Design and technology
inżynieria
начать обучение
engineering
angielski
начать обучение
English
geografia
начать обучение
Geography
prawo
начать обучение
law
matematyka
начать обучение
Maths
medycyna
начать обучение
medicine
muzyka
начать обучение
Music
wychowanie fizyczne
начать обучение
physical education
czytanie
начать обучение
reading
nauki ścisłe
начать обучение
science
pisanie
начать обучение
writing
egzamin kończący szkołę średią w Wielkiej Brytanii
начать обучение
A levels
umiejętność
начать обучение
ability
chodzić do szkoły
начать обучение
attend a school
prześladować
начать обучение
bully
stołówka
начать обучение
canteen
koleżanka z klasy
начать обучение
classmate
sala lekcyjna
начать обучение
classroom
obowiązkowy
начать обучение
compulsory
wymagający
начать обучение
demanding
dyscyplina
начать обучение
discipline
uczyć się przedmiotu
начать обучение
do a subject
przystąpić do egzaminu
начать обучение
do/take an exam
zrezygnować z nauki przedmiotu
начать обучение
drop a subject
edukować
начать обучение
educate
edukacja
начать обучение
education
szkoła podstawowa
начать обучение
elementary school
oblać egzamin
начать обучение
fail an exam
szkolna wycieczka edykacyjna
начать обучение
field trip
ocena
начать обучение
grade/mark
uczyć się na pamięć
начать обучение
learn by heart/memorise
przerwać naukę w szkole
начать обучение
leave school
umiejący czytać i pisać
начать обучение
literate
opuszczać lekcje
начать обучение
miss/skip lessons
zdać egzamin
начать обучение
pass an exam
boisko szkolne
начать обучение
playground
szkoła podstawowa
начать обучение
primary school
powtarzać materiał
начать обучение
revise
powtórka materiału
начать обучение
revision
harmonogram
начать обучение
schedule
brama szkoły
начать обучение
school gate
mundurek szkolny
начать обучение
school uniform
nauka
начать обучение
schoolwork
szkoła średnia
начать обучение
secondary school
szkoła tylko dla chłopców/dziewcząt
начать обучение
single-sex school
przedmiot
начать обучение
subject
zrobić sobie przerwę
начать обучение
take a break
plan lekcji
начать обучение
timetable
akademicki, naukowy
начать обучение
academic
akademia, uczelnia
начать обучение
academy
ubiegać sie o (miejsce)
начать обучение
apply for (a place)
dyplom
начать обучение
diploma
uczęszczać na kurs/zajęcia
начать обучение
do a course
egzamin wstępny
начать обучение
entrance exam
rok przerwy przed rozpoczęciem studiów
начать обучение
gap year
czesne
начать обучение
tuition fee
dostać dobrą pracę
начать обучение
get a good job
odniesć z czegoś dużą korzyść
начать обучение
get a lot out of sth
historia sztuki
начать обучение
Art History
dostać miejsce na uniwersytecie
начать обучение
get a place at university
dostać odpowiedź
начать обучение
get a reply
zrobić sobie tatuaż
начать обучение
get a tattoo
poprawić się; poczuć się lepiej
начать обучение
get better
zmarznąć
начать обучение
get cold
ściemniać się
начать обучение
get dark
zmęczyć się
начать обучение
get exhausted
dostawać dobre oceny
начать обучение
get good marks
wrócić do domu
начать обучение
get home
zachorować
начать обучение
get ill
wpaść w kłopoty
начать обучение
get into trouble
dostać się na uniwersytet
начать обучение
get into university
robi się późno
начать обучение
get late
zdenerwować się
начать обучение
get nervous
mieć dobre stosunki z
начать обучение
get on with
wyjść z
начать обучение
get out of
przygotowywać się
начать обучение
get ready
pozbyć się czegoś
начать обучение
get rid of sth
stresować się czymś
начать обучение
get stressed about sth
dotrzeć na miejsce
начать обучение
get there
zmęczyć się
начать обучение
get tired
dotrzeć do szkoły
начать обучение
get to school
dotrzeć na stację
начать обучение
get to the station
dotrzeć do pracy
начать обучение
get to work
wstawać
начать обучение
get up
środowisko
начать обучение
background
przyjaźnić się z
начать обучение
be friendly with
poducha do siedzenia
начать обучение
beanbag
żaluzje
начать обучение
Blinds
kontynuować
начать обучение
carry on
zrelaksować się
начать обучение
chill out
zbierać
начать обучение
collect
kwestia; kolekcja
начать обучение
collection
społeczność
начать обучение
community
rywalizować z
начать обучение
compete against
warunki
начать обучение
conditions
zdecydować
начать обучение
decide
decyzja
начать обучение
decision
dać datek
начать обучение
donate
datek, dariwizna
начать обучение
donation
zmęczyć
начать обучение
exhaust
zmęczenie
начать обучение
exhaustion
wyjaśnić
начать обучение
explain
wyjaśnienie
начать обучение
explanation
elastyczny
начать обучение
flexible
podążać za swoimi zainteresowaniami
начать обучение
follow your interests
zbieranie funduszy
начать обучение
fundraising
dobrze się bawić
начать обучение
have a good time
inwestować
начать обучение
invest
izolować
начать обучение
isolate
izolacja
начать обучение
isolation
dotrzymać obietnicy
начать обучение
keep a promise
spotkać się z
начать обучение
meet up with
sam/sama
начать обучение
on your own
zapewnić, dostarczyć
начать обучение
provide
dostarczanie
начать обучение
provision
założyć, włożyć
начать обучение
put on
osiągnąć, dotrzeć na
начать обучение
reach
zrelaksować się
начать обучение
relax
użyteczny, istotny
начать обучение
relevant
odległy
начать обучение
remote
sztywny, ścisły
начать обучение
rigid
zadrapać
начать обучение
scrape
przypadkiem trafić do
начать обучение
stumble into
szczyt
начать обучение
summit
karta magnetyczna
начать обучение
swipe card
nie przemęczać się
начать обучение
take it easy
zdjąć
начать обучение
take off
niezagracony
начать обучение
uncluttered
strata czasu
начать обучение
waste of time

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.