Polityka społeczna, kwestie socjalne – zaawansowane słownictwo z angielskiego, Social issues – Advanced English Vocabulary

 0    110 карточки    nikoletta
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
run-down areas
начать обучение
„złe” dzielnice
illiteracy
начать обучение
analfabetyzm
political asylum
начать обучение
azyl polityczny
wide-ranging study
начать обучение
badania na szeroka skalę
homeless people
начать обучение
bezdomni
poverty
начать обучение
bieda
to make a plea
начать обучение
błagać
to be in desperate need
начать обучение
być w dramatycznej potrzebie
to breed crime
начать обучение
być wylęgarnią przestępczości
public disorder
начать обучение
chaos w życiu publicznym
vigilant
начать обучение
czujny
voluntary
начать обучение
dobrowolne
houses unfit for human habitation
начать обучение
domy nienadające się do zamieszkania
affordable housing
начать обучение
domy w rozsądnych cenach
urgent short-term measures
начать обучение
doraźne środki
golden opportunity
начать обучение
doskonała możliwość
permitted
начать обучение
dozwolone
draconian measures
начать обучение
drakońskie środki
charitable projects
начать обучение
działania charytatywne
street children
начать обучение
dzieci ulicy
deprived children
начать обучение
dzieci z biednych rodzin
feminist
начать обучение
feministyczny
greenhouse gases
начать обучение
gazy cieplarniane
deep poverty
начать обучение
głęboka bieda
global economy
начать обучение
gospodarka światowa
poverty line
начать обучение
granica ubóstwa
fish stocks
начать обучение
ilość ryb
force for change
начать обучение
inicjatorzy zmian
to incite violence
начать обучение
wzniecać przemoc
money is tight
начать обучение
jest mało pieniędzy
natural disasters
начать обучение
katastrofy naturalne
poor sanitary conditions
начать обучение
kiepskie warunki sanitarne
famine
начать обучение
klęska głodu
to claim benefits
начать обучение
korzystać z pomocy społecznej
developing countries
начать обучение
kraje rozwijające się
death toll
начать обучение
liczba zabitych
destitute people
начать обучение
ludzie, którzy nic nie mają
poverty alleviation
начать обучение
łagodzenie biedy
margin of society
начать обучение
margines społeczny
to live on the street
начать обучение
mieszkać na ulicy
economic migration
начать обучение
migracja „za chlebem”
to deplete the ozone layer
начать обучение
naruszyć powłokę ozonową
penury
начать обучение
nędza
infant malnutrition
начать обучение
niedożywienie wśród noworodków
illegal
начать обучение
nielegalne
illegal substances
начать обучение
nielegalne substancje
irreparable damage
начать обучение
nienaprawialne szkody
irreversible damage
начать обучение
nieodwracalne szkody
devastating floods
начать обучение
niszczące powodzie
novel solution
начать обучение
nowatorskie rozwiązanie
compulsory
начать обучение
obowiązkowe
debt servicing
начать обучение
obsługa długu
life expectancy
начать обучение
oczekiwana długość życia
renewable energy sources
начать обучение
odnawialne źródła energii
restricted
начать обучение
ograniczone
healthcare
начать обучение
opieka zdrowotna
fossil fuels
начать обучение
paliwa kopalne
law and order break down
начать обучение
panuje anarchia i bezprawie
underage drinking
начать обучение
picie alkoholu przez osoby nieletnie
gender
начать обучение
płeć kulturowa
ethnicity
начать обучение
pochodzenie etniczne
rising sea levels
начать обучение
podnoszący się poziom mórz
to improve smb's life chances
начать обучение
poprawić czyjś start w życiu
to improve access to
начать обучение
poprawić dostęp do
widening gulf
начать обучение
poszerzająca się przepaść
to eradicate poverty
начать обучение
pozbyć się biedy, zlikwidować biedę
force for good
начать обучение
pozytywny wpływ
child labour
начать обучение
praca dzieci
world-wide problem
начать обучение
problem ogólnoświatowy
simple solution
начать обучение
proste rozwiązanie
to take to the streets
начать обучение
protestować
to break the cycle
начать обучение
przerwać cykl
ringleader
начать обучение
przywódca zamieszek, prowodyr
dysfunctional families
начать обучение
rodziny dysfunkcyjne
low-income families
начать обучение
rodziny o niskich dochodach
to sleep rough
начать обучение
spać na ulicy
exhaust fumes
начать обучение
spaliny
debt repayment
начать обучение
spłata długu
public attitude towards
начать обучение
stosunek społeczeństwa do
green politics
начать обучение
strategia ekologiczna
the social fabric
начать обучение
struktura społeczna
fresh drive
начать обучение
świeży entuzjazm
absolute poverty
начать обучение
ubóstwo absolutne
income poverty
начать обучение
ubóstwo ustawowe
relative poverty
начать обучение
ubóstwo względne
asylum seeker
начать обучение
uchodźca poszukujący azylu
to alleviate poverty
начать обучение
ulżyć w biedzie
to combat poverty
начать обучение
walczyć z biedą
sanitation
начать обучение
warunki sanitarne
social conditions
начать обучение
warunki socjalne
freedom
начать обучение
wolność
to introduce neighbourhood watch schemes
начать обучение
wprowadzić straż sąsiedzką
riots erupt
начать обучение
wybuchają zamieszki
to lift people out of poverty
начать обучение
wyciągnąć ludzi z biedy
social exclusion
начать обучение
wykluczenie społeczne
sexual exploitation
начать обучение
wykorzystywanie seksualne
required
начать обучение
wymagane
to escape poverty
начать обучение
wyrwać się z biedy
antisocial behaviour
начать обучение
zachowanie naruszające normy społeczne
to tackle pollution
начать обучение
zając się zanieczyszczeniem
to disturb the ecological balance
начать обучение
zakłócać równowagę biologiczną
to provide shelter
начать обучение
zapewniać schronienie
to provide relief
начать обучение
zapewniać ulgę
disaster occurs
начать обучение
zdarza się katastrofa
climate change
начать обучение
zmiana klimatu
to reduce poverty
начать обучение
zmniejszyć biedę
impoverished areas
начать обучение
zubożałe regiony
to live below the poverty line
начать обучение
żyć w biedzie
to live below the breadline
начать обучение
żyć w skrajnym ubóstwie
to live from hand to mouth
начать обучение
żyć z dnia na dzień

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.