Collocations with common verbs

 0    98 карточки    lenka1
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
rozwiązać krzyżówkę
начать обучение
do a crossword
spowodować szkodę
начать обучение
do damage
zmywać naczynia
начать обучение
zmywać naczynia на английском языке
do the dishes
zdawać egzamin
начать обучение
do an exam
przygotować jedzenie na przyjęcie
начать обучение
do the food for a party
uczyć się francuskiego w szkole
начать обучение
do French at school
uprawiać ogród
начать обучение
do the garden
przerabiać Hamleta
начать обучение
do 'Hamlet'
uprawiać judo
начать обучение
do judo
jechać ... kilometrów na godzinę
начать обучение
do ... kilometres per hour
nic nie robić
начать обучение
do nothing
zwiedzać Paryż
начать обучение
do Paris
wykonać fotokopię
начать обучение
do/make a photocopy
prowadzić badania naukowe
начать обучение
do research
wykonać szkic
начать обучение
do/make a sketch
wykonać tłumaczenie
начать обучение
do a translation
zrobić pranie
начать обучение
do the washing
umówić się na wizytę
начать обучение
make an appointment
podjąć próbę
начать обучение
make an attempt
słać łóżko
начать обучение
make the bed
upiec ciasto
начать обучение
make a cake
wprowadzić zmiany
начать обучение
make changes
podjąć decyzję
начать обучение
make/take a decision
przygotować kolację
начать обучение
make dinner
podjąć wysiłek
начать обучение
make an effort
nakręcić film
начать обучение
make a film
robić zamieszanie
начать обучение
make a fuss
zgadywać
начать обучение
make/have/take a guess
robić dobre wrażenie
начать обучение
make a good impression
zostawić ślad
начать обучение
make a mark
nabałaganić
начать обучение
make a mess
popełnić błąd
начать обучение
make a mistake
zarabiać pieniądze
начать обучение
make money
hałasować
начать обучение
make a noise
pogodzić się z
начать обучение
make peace with
wykonać fotokopię
начать обучение
make/do a photocopy
czynić postęp
начать обучение
make progress
składać obietnicę
начать обучение
make a promise
wykonać szkic
начать обучение
make/do a sketch
wygłosić przemówienie
начать обучение
make/give a speech
wysunąć propozycję
начать обучение
make a suggestion
spisać testament
начать обучение
make one's will
pogadać z kimś o czymś
начать обучение
have a chat with sb about sth
być przeziębionym
начать обучение
have a cold
mieć trudności ze zrobieniem czegoś
начать обучение
have difficulty doing sth
napić się
начать обучение
have a drink
mieć wrażenie, że
начать обучение
have a feeling that
baw się dobrze!
начать обучение
have fun!
dobrze się bawić robiąc coś
начать обучение
have fun doing sth
zgadywać
начать обучение
have/make/take a guess
mieć atak serca
начать обучение
have a heart attack
mieć wakacje
начать обучение
have a holiday
mieć pomysł
начать обучение
have an idea
1. interesować się czymś 2. mieć w czymś interes
начать обучение
have an interest in sth
spojrzeć na
начать обучение
have/take a look at
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
начать обучение
have/give a party (for)
zdrzemnąć się
начать обучение
have/take a nap
mieć operację
начать обучение
have an operation
mieć cierpliwość do
начать обучение
have patience with
doznać szoku
начать обучение
have a shock
przekąsić coś
начать обучение
have a snack
mieć czas
начать обучение
have time
pójść na spacer
начать обучение
have/take a walk
podjąć kroki, żeby coś zrobić
начать обучение
take action to do sth
wykąpać się
начать обучение
take/have a bath
ugryźć kawałek czegoś
начать обучение
take a bite of sth
zrobić sobie przerwę
начать обучение
take/have a break
pojechać autobusem
начать обучение
take a bus
podjąć decyzję
начать обучение
take/make a decision
wziąć głęboki oddech
начать обучение
take a deep breath
spisać czyjeś dane osobowe
начать обучение
take sb's details
poczuć niechęć do kogoś
начать обучение
take a dislike to sb
zdawać egzamin
начать обучение
take an exam
zgadywać
начать обучение
take/make/have a guess
wziąć urlop
начать обучение
take a holiday
zainteresować się czymś
начать обучение
take an interest in sth
spojrzeć na
начать обучение
take/have a look at
zdrzemnąć się
начать обучение
take/have a nap
robić notatki
начать обучение
take notes
zrobić zdjęcie
начать обучение
take a photo
nosić rozmiar dziesiąty
начать обучение
take size 10
zmierzyć komuś temperaturę
начать обучение
take sb's temperature
pójść na spacer
начать обучение
take/have a walk
wydać okrzyć bólu
начать обучение
give a cry of pain
przyprawić kogoś o ból głowy
начать обучение
give sb a headache
udzielić komuś pomocy
начать обучение
give sb help
sprawiać wrażenie, że
начать обучение
give the impression that
pocałować kogoś
начать обучение
give sb a kiss
podwieźć kogoś
начать обучение
give sb a lift
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
начать обучение
give/have a party (for)
wyczyścić coś do połysku
начать обучение
give sth a polish
przyznać czemuś priorytet
начать обучение
give priority to sth
popchnąć kogoś
начать обучение
give sb a push
zaszokować kogoś
начать обучение
give sb a shock
westchnąć
начать обучение
give a sigh
wygłosić przemówienie
начать обучение
give/make a speech
zastanowić się nad czymś
начать обучение
give some thought to sth
powitać kogoś serdecznie
начать обучение
give sb a warm welcome

Комментарии:

martomajka написал: 2010-12-30 22:55:49
świetne! dzięki!

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.