With a friend - Z przyjacielem

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
How long has it been?
начать обучение
Jak długo to już trwa?
I always remember the party we went to.
начать обучение
Zawsze będę pamiętać tę imprezę, na którą poszliśmy.
I'm not sure I can see you.
начать обучение
Nie jestem pewien, czy Cię widzę.
masculine - pewien / feminine - pewna
We must meet at the same place where we met first.
начать обучение
Musimy się spotkać w tym samym miejscu, w którym się spotkaliśmy po raz pierwszy.
How is your family?
начать обучение
Jak rodzina?
The whole family is fine.
начать обучение
Cała rodzina ma się dobrze.
Are you working in the same place?
начать обучение
Pracujesz w tym samym miejscu?
addressing someone informally - this structure isn't gender-specific
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Polish"
(всего 516 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.