In a restaurant - W restauracji

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Could we please get a glass of water?
начать обучение
Czy możemy prosić o szklankę wody?
Do you want a dessert?
начать обучение
Czy życzą sobie Państwo deser?
Państwo is a formal way to address a man and a woman
For dessert, could I get a piece of cake please?
начать обучение
Czy mogę poprosić o kawałek ciasta na deser?
masculine - czy mogę / feminine - czy mogłabym
I'll pay by card.
начать обучение
Zapłacę kartą.
Please bring us another bottle of wine.
начать обучение
Proszę o jeszcze jedną butelkę wina.
Could we get a table for three people?
начать обучение
Czy możemy prosić o stolik dla trzech osób?
We have a reservation for three people.
начать обучение
Mamy rezerwację dla trzech osób.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Polish"
(всего 516 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.