Renting an apartment - Wynajem mieszkania

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
The apartment is in a good neighborhood.
начать обучение
Mieszkanie jest w dobrej dzielnicy.
I absolutely love the apartment.
начать обучение
Jestem absolutnie oczarowany tym mieszkaniem.
when an adjective ends in "-y", you can change it to "-a"ending to make it feminine (oczarowana)
What kind of pets do you allow?
начать обучение
Na jakie zwierzęta się Pan zgadza?
"Pan" is a polite way to address a man, a woman would be addressed as "Pani"
Can the pets be outside?
начать обучение
Czy zwierzęta mogą być na dworze?
Could you please help me move?
начать обучение
Czy możesz mi pomóc wprowadzić się?
I need to fill an application form.
начать обучение
Muszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.
I found a convenient offer on the internet.
начать обучение
Znalazłem odpowiadającą mi ofertę w internecie.
masculine - znalazłem / feminine - znalazłam
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Polish"
(всего 516 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.