Asking and giving permission - Proszenie i udzielanie pozwolenia

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Feel free to do it.
начать обучение
Nie krępuj się.
There's no problem.
начать обучение
Nie ma problemu.
You couldn't do that.
начать обучение
Nie mogłeś tego zrobić.
masculine - mogłeś / feminine - mogłaś
Would it be all right if I walk the dog?
начать обучение
Czy będzie w porządku, jeśli wyprowadzę psa?
Can I sit here please?
начать обучение
Czy mogę tu usiąść?
Is it okay if I use your pen?
начать обучение
Czy mogę użyc Pani długopisu?
addressing a man - Pana / addressing a woman - Pani
Do you mind if I turn the lights off?
начать обучение
Masz coś przeciwko temu, żebym zgasił światło?
masculine - zgasił / feminine - zgasiła
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Polish"
(всего 516 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.