In a shop - W sklepie

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Have you heard of this new product?
начать обучение
Czy słyszała Pani o tym nowym produkcie?
"Pani" is a polite way to address a woman, a man would be addressed as "Pan"
Which colour do you like?
начать обучение
Jaki kolor Pani chce?
"Pani" is a polite way to address a woman, a man would be addressed as "Pan"
If you have the warranty certificate we'll replace it.
начать обучение
Jeśli ma Pani kartę gwarancyjną, wymienimy to.
"Pani" is a polite way to address a woman, a man would be addressed as "Pan"
We need an advanced payment.
начать обучение
Potrzebujemy płatności z góry.
This product can be used in several ways.
начать обучение
Produkt może być użyty na różne sposoby.
Please, tell me more about what you are looking for.
начать обучение
Proszę mi powiedzieć więcej o tym, czego Pan szuka.
"Pan" is a polite way to address a man, a woman would be addressed as "Pani"
I think you haven't used anything similar before.
начать обучение
Myślę, że nie używał Pan niczego podobnego wcześniej.
"Pan" is a polite way to address a man, a woman would be addressed as "Pani"
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Polish"
(всего 516 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.