Asking and answering personal questions - Pytania i odpowiedzi na osobiste pytania

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I love learning new languages.
начать обучение
Kocham uczyć się nowych języków.
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
начать обучение
Zazwyczaj spędzam czas z moim chłopakiem/dziewczyną.
I've been studying a lot.
начать обучение
Dużo się uczyłem.
masculine - uczyłem / feminine - uczyłam
I'm a modern languages student.
начать обучение
Jestem studentem neofilologii.
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
начать обучение
Jeśli masz jakieś pytania, odpowiem na nie na spotkaniu.
Do you have any pets?
начать обучение
Masz jakieś zwierzątka?
Where did you learn English?
начать обучение
Gdzie nauczyłeś się angielskiego?
masculine - nauczyłeś / feminine - nauczyłaś
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Polish"
(всего 516 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.