Top 300 English adjectives and adverbs 76-100 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 76-100

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
entire
How could you eat an entire pizza?
начать обучение
viss
Kā jūs varējāt apēst visu picu?
recent
We hired a lot of people in recent months.
начать обучение
nesen/ pēdējais
Mēs pēdējos mēnešos darbā esam pieņemuši daudzus cilvēkus.
famous
Robert is famous all over the world.
начать обучение
slavens
Roberts ir slavens visā pasaulē.
available
I'm really sorry but this product is no longer available.
начать обучение
pieejams
Piedodiet, bet šis produkts vairs nav pieejams.
different
siblings
They are siblings but they are completely different from each other.
начать обучение
atšķirīgs
Viņi ir māsas un brāļi, bet tik atšķirīgi.
important
This job is very important to my sister.
начать обучение
svarīgs
Šis darbs ir ļoti svarīgs manai māsai.
similar
Can you recommend me a similar book?
начать обучение
līdzīgs
Vai jūs varētu man ieteikt līdzīgu grāmatu?
+18 карточки
Урок является частью курса
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.