Top 300 English adjectives and adverbs 126-150 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 126-150

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
public
It was his first public appearance so he was a bit stressed.
начать обучение
publisks/atklāts
Tā bija viņa pirmā publiskā uztāšanās, tāpēc viņš bija nedaudz uztraucies.
next
What's next on the agenda?
начать обучение
nākamais
Kas ir nākamais darba kārtībā?
few
Only a few students managed to get the maximum score.
начать обучение
daži
Tikai dažiem studentiem sanāca iegūt maksimālo punktu skaitu.
much
That's too much milk! You have to add flour now if you want to make good pancakes.
начать обучение
daudzi
Pārāk daudz piena! Jums tagad ir jāpievieno miltus, lai pankūkas sanāktu garšīgas.
again
You're late again. Third time this week!
начать обучение
atkal
Jūs atkal kavējat. Trešā reize šonedēļ!
human
The human body is mostly composed of water.
начать обучение
cilvēks
Cilvēka ķermenis pārsvarā sastāv no ūdens.
able
Unfortunately, I'm not able to help you.
начать обучение
spēt/varēt
Diemžēl es nespēju jums palīdzēt.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.