Top 300 English adjectives and adverbs 101-125 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 101-125

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
most
You know, as your boyfriend I feel kind of weird when you keep saying "I love you the most" to your dog.
начать обучение
visvairāk
Zini ko, es kā tavs pusis jūtos dīvaini, ka tu savam sunim saki "Es tevi mīlu visvairāk".
aware
Julia is aware of her beauty.
начать обучение
apzināties
Jūlija apzinās savu skaistumu.
practical
My boyfriend always buys me practical gifts.
начать обучение
praktisks
Mans puisis vienmēr man dāvā prakstiskas dāvanas.
numerous
He got numerous awards in the past few years.
начать обучение
daudzi
Viņš pēdējo gadu laikā ir ieguvis daudz apbalvojumus.
cultural
The city offers a rich programme of cultural activities.
начать обучение
kulturāls
Pilsētā ir pieejama kvalitatīva programma kultūras pasākumu jomā.
only
You are the only person I can talk to about this problem.
начать обучение
vienīgais
Jūs esat vienīgais cilvēks ar kuru es varu runāt par šo problēmu.
here
I'm here, in the kitchen!
начать обучение
šeit
Esmu šeit, virtuvē!
+18 карточки
Урок является частью курса
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.