Top 300 English adjectives and adverbs 151-175 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 151-175

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
global
Poverty is a global problem.
начать обучение
globāla
Nabadzība ir globāla problēma.
personal
I don't want you to touch my personal things! Get out of my room!
начать обучение
personisks
Es nevēlos, ka jūs aiztiekat manas personiskās mantas! Ejiet ārā no manas istabas.
open
Do you think the grocery store is still open? I forgot to buy bread.
начать обучение
atvērts
Vai jums šķiet, ka pārtikas veikals vēl ir atvērts? Es aizmirsu nopirkt maizi.
currently
I'm currently working as a tourist guide.
начать обучение
pašlaik
Es pašlaik strādāju par tūrisma gidu.
least
I know I'm the least likely to win the race. I'm not good at sports!
начать обучение
mazākais
Es zinu, ka man ir vismazākā iespēja uzvarēt sacensībās. Man nepadodas sports!
once
I've been to Barcelona once and I loved it!
начать обучение
vienreiz
Es vienreiz biju Barselonā, un man tā patika!
away
Once upon a time, in a kingdom far, far away...
начать обучение
prom
Reiz sen senos laikos, karaļvalstī tālu prom.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.