Top 300 English adjectives and adverbs 176-200 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 176-200

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
professional
skillful, serious
I have a very important meeting tomorrow and I have to look professional.
начать обучение
profesionāls
Man rīt ir ļoti svarīga tikšanās un man ir jāizskatās profesionāli.
instead
Instead of watching TV you should be doing your homework!
начать обучение
vietā
Tai vietā, lai skatītos televizoru, labāk izpildi mājas darbu!
single
not married, alone
Being a single mother is not easy.
начать обучение
vientuļš
Būt par vientuļo māti nav viegli.
top
Our office is on the top floor.
начать обучение
augšējais
Mūsu birojs ir augšējā stāvā.
future
Your future husband is going to be so lucky!
начать обучение
nākotne
Tavam nākotnes vīram būs paveicies!
further
We went further into the woods but we still couldn't find any good place for a picnic.
начать обучение
tālākais
Mēs devāmies tālāk mežā, bet mēs tāpat nevarējam atrast labu vietu piknikam.
effective
What's the most effective method of studying a foreign language?
начать обучение
iedarbīgs
Kas ir visiedarbīgākais veids, lai apgūtu svešvalodu?
+18 карточки
Урок является частью курса
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.