Top 300 English adjectives and adverbs 276-300 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 276-300

 0    35 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
religious
My grandmother is deeply religious, she prays every day.
начать обучение
relliģiozs
Mana vecmamma ir ļoti reliģioza, viņa katru dienu lūdzās.
civil
polite
I have to be civil to Tom even though I hate him.
начать обучение
pieklājīgs
Man ir jābūt pieklājīgam pret Tomu, lai gan es viņu ienīstu.
generally
Generally I eat breakfast at home, but I didn't have time for that today.
начать обучение
parasti
Parasti es ēdu brokastis mājās, bet man tam šodien nebija laika.
nuclear
The atomic bomb is a type of nuclear weapon.
начать обучение
kodola-
Atombumba ir kodolbumbas veids.
clearly
certainly, obviously
You're clearly not the person I thought you were.
начать обучение
acīmredzami
Jūs acīmredzami neesat tāds cilvēks kā es domāju.
either
adverb used in negative sentences instead of "also"
I've never liked this rug either. It's good that you finally got rid of it!
начать обучение
arī
Man arī nekad nav paticis šis paklājs. Tas ir labi, ka tu beidzot no tā atbrīvojies!
initial
I made an initial diagnosis but I'll run some tests to be sure.
начать обучение
sākotnējs
Esmu veicis sākotnējo diagnozi, bet es vēl pārbaudīšos, lai būtu pavisam drošs.
+28 карточки
Урок является частью курса
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.