Top 300 English adjectives and adverbs 226-250 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 226-250

 0    15 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
positive
He has a positive influence on my son.
начать обучение
pozitīvs
Viņš ir pozitīvs piemērs manam dēlam.
enough
We don't have enough money to buy a new car.
начать обучение
pietiekami
Mums nav pietiekami daudz naudas, lai iegādātos jaunu mašīnu.
military
My grandfather still has his old military uniform.
начать обучение
militārs
Manam vectēvam joprojām ir sava vecā militārā uniforma.
previous
I quit my previous job because it was boring.
начать обучение
iepriekšējais
Es aizgāju no iepriekšējā darba, jo tas bija garlaicīgs.
usually
I usually spend Saturdays at home - I like relaxing after the whole week.
начать обучение
parasti
Es parasti sestdienas pavadu mājās - man patīk atpūsties pēc garās nedēļas.
responsible
Sara is very responsible, I believe she'll be an excellent babysitter.
начать обучение
atbildīgs
Sāra ir ļoti atbildīga. Es ticu, ka viņa būs lieliska auklīte.
mobile
Mobile devices made it possible to work remotely.
начать обучение
mobils
Pateicoties mobilajām ierīcēm mēs varam strādāt atālināti.
+8 карточки
Урок является частью курса
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.