Rozdział 3 - Szkoła

 0    108 карточки    szymczykjustyna
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
szkoła z internatem
начать обучение
boarding school
szkoła pomaturalna
начать обучение
college
szkoła niepubliczna
начать обучение
independent school
przedszkole
начать обучение
nursery school/ kindergarten
szkoła prywatna
начать обучение
private school
szkoła średnia
начать обучение
secondary school
szkoła publiczna
начать обучение
state school
szkoła zawodowa
начать обучение
vocational school
rok akademicki
начать обучение
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
начать обучение
apply to university
uczęszczać na wykłady
начать обучение
attend lectures
praca licencjacka
начать обучение
dissertation
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
начать обучение
Bachelor of Arts
licencjat w dziedzinie pedagogiki
начать обучение
Bachelor of Education
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
начать обучение
Bachelor of Science
kampus uniwersytecki
начать обучение
campus
dziekan
начать обучение
dean
uzyskać stopień naukowy
начать обучение
get a degree
akademik
начать обучение
dorm
dostać stypendium
начать обучение
get a scholarship
dostać się na uniwersytet
начать обучение
get into university
absolwent
начать обучение
graduate
ukończyć studia
начать обучение
graduate
wykładowca
начать обучение
lecturer
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
начать обучение
Master of Arts
magister w dziedzinie pedagogiki
начать обучение
Master of Education
magister w dziedzinie nauk ścisłych
начать обучение
Master of Science
doktorat
начать обучение
doctorate
studia magisterskie lub podyplomowe
начать обучение
postgraduate course
publikacja naukowa
начать обучение
research paper
urlop naukowy
начать обучение
sabbatical leave
seminarium naukowe
начать обучение
seminar
praca semestralna
начать обучение
term paper
praca magisterska/doktorska
начать обучение
thesis
czesne
начать обучение
tuition
konsultacje, seminarium
начать обучение
tutorial
student przed uzyskaniem stopnia licencjata
начать обучение
undergraduate
warsztaty
начать обучение
workshop
nauki humanistyczne
начать обучение
humanities
prawo
начать обучение
law
językoznawstwo
начать обучение
linguistics
psychologia
начать обучение
psychology
nauki społeczne
начать обучение
social sciences
socjologia
начать обучение
sociology
certyfikat
начать обучение
certificate
obowiązkowy
начать обучение
compulsory
wicedyrektor
начать обучение
deputy head
zapisać się na kurs
начать обучение
enrol on a course
zajęcia dodatkowe
начать обучение
extra-curricular activities
realizować program nauczania
начать обучение
follow the curriculum
wychowawca
начать обучение
form teacher
dyrektor
начать обучение
headmaster
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
начать обучение
mixed-ability class
nieobowiązkowy
начать обучение
optional
uczeń
начать обучение
schoolchild
czesne
начать обучение
school fees
rok szkolny
начать обучение
school year
szkolnictwo publiczne
начать обучение
state education
program nauczania
начать обучение
syllabus
grono pedagogiczne
начать обучение
teaching staff
semestr
начать обучение
term
plan lekcji
начать обучение
timetable
plecak
начать обучение
backpack
cyrkiel
начать обучение
compass
segregator
начать обучение
file
teczka
начать обучение
folder
pióro wieczne
начать обучение
fountain pen
zakreślacz
начать обучение
highlighter
dziurkacz
начать обучение
hole punch
notatnik
начать обучение
notepad
zeszyt
начать обучение
notebook
spinacz do papieru
начать обучение
paperclip
temperówka
начать обучение
pencil sharpener
gumka
начать обучение
rubber
linijka
начать обучение
ruler
ekierka
начать обучение
set square
zszywacz
начать обучение
stapler
tablica do markerów
начать обучение
whiteboard
pisak do białej tablicy
начать обучение
whiteboard marker
analizować
начать обучение
analyse
chemia
начать обучение
chemistry
ekonomia
начать обучение
economics
literatura angielska
начать обучение
English literature
wypracowanie
начать обучение
essay
geografia
начать обучение
Geography
wykres
начать обучение
graph
historia
начать обучение
History
interpretacja
начать обучение
interpretation
matematyka
начать обучение
Maths
podręcznik w wersji elektronicznej
начать обучение
paper textbook
przeprowadzać eksperymenty
начать обучение
carry out experiments
przedmioty ścisłe
начать обучение
Science
rozwiązywać równania kwadratowe
начать обучение
solve quadratic equations
teksty źródłowe
начать обучение
source texts
probówka
начать обучение
test tube
opisać doświadczenie
начать обучение
write up an experience
zdolności
начать обучение
abilities
wyniki w nauce
начать обучение
academic results
poziom nauczania
начать обучение
academic standard
wszechstronny rozwój
начать обучение
all-round development
uczęszczać do szkoły
начать обучение
attend school
przeciętny
начать обучение
average
mol książkowy
начать обучение
bookworm
przeprowadzać burzę mózgów
начать обучение
brainstorm
kreatywność
начать обучение
creativity
wybitny
начать обучение
distinguished
celować w coś
начать обучение
excel at sth
utalentowany
начать обучение
talented

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.