Longman PR 4: Praca

 0    151 карточка    sethi
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
księgowy
начать обучение
accountant
pracownicy administracji
начать обучение
administrative staff
kasjer w banku
начать обучение
bank cashier
adwokat
начать обучение
barrister
kosmetyczka
начать обучение
beautician/beauty therapist
urzędnik państwowy
начать обучение
civil servant
robotnik budowlany
начать обучение
construction worker
psycholog
начать обучение
counsellor
pracownik działu obsługi klienta
начать обучение
customer service advisor
śmieciarz
начать обучение
dustman/ refuse collector
projektant mody
начать обучение
fashion designer
instruktor/trener fitnesu
начать обучение
fitness coach/instructor
projektant gier komputerowych
начать обучение
games designer
grafik
начать обучение
graphic designer
agent ubezpieczeniowy
начать обучение
insurance agent
projektant wnętrz
начать обучение
interior designer
tłumacz (ustny)
начать обучение
interpreter
kurator muzeum
начать обучение
museum curator
hydraulik
начать обучение
plumber
ksiądz
начать обучение
priest
przedstawiciel handlowy
начать обучение
sales rep/representative
programista
начать обучение
software designer
makler giełdowy
начать обучение
stockbroker
technik
начать обучение
technician
przedsiębiorca pogrzebowy
начать обучение
undertaker
projektant stron internetowych
начать обучение
web/website designer
źle płatna
начать обучение
badly paid
fizyczna
начать обучение
blue-collar
biurokratyczna
начать обучение
bureaucratic
związana z opieką
начать обучение
caring
wymagająca/stanowiąca wyzwanie
начать обучение
challenging
twórcza
начать обучение
creative
bez perspektyw
начать обучение
dead end
wymagająca
начать обучение
demanding
satysfakcjonująca
начать обучение
fulfilling
na pełny etat
начать обучение
full-time
odpowiedzialna, ważna
начать обучение
high-powered
związana z produkcją przemysłową
начать обучение
industrial/manufacturing
lukratywna, dobrze płatna
начать обучение
lucrative
fizyczna
начать обучение
manual
niewymagająca kwalifikacji
начать обучение
menial
biurowa
начать обучение
office
na niepełny etat
начать обучение
part-time
stała
начать обучение
permanent
monotonna, powtarzająca się
начать обучение
repetitive
odpowiedzialna
начать обучение
responsible
satysfakcjonująca
начать обучение
rewarding
tymczasowa
начать обучение
temporary
dobrze płatna
начать обучение
well-paid
umysłowa, urzędnicza
начать обучение
white-collar
dział księgowości
начать обучение
Accounts
dział obsługi klienta
начать обучение
Customer Service
dział marketingu
начать обучение
Marketing
dział kadr
начать обучение
Personnel/Human Resources
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
начать обучение
Public Relations
dział badań i rozwoju
начать обучение
Research&Development
dział sprzedaży
начать обучение
Sales
kampania reklamowa
начать обучение
advertising campaign
zajmować się czymś
начать обучение
deal with
zatrudniać/zwalniać pracowników
начать обучение
hire/dismiss employees
prowadzić księgowość
начать обучение
keep the books
premia roczna
начать обучение
bonus
zasiłek na dziecko
начать обучение
child benefit
prowizja
начать обучение
commission
ciąć koszty
начать обучение
cut costs
dobrze zarabiać
начать обучение
earn a good salary
dostać podwyżkę
начать обучение
get a pay rise
odsetki, oprocentowanie
начать обучение
interest
na zasiłku
начать обучение
on the dole
płaca, wynagrodzenie
начать обучение
pay
emerytura, renta
начать обучение
pension
oszczędności
начать обучение
savings
udziały, akcje
начать обучение
shares
źródło dochodu
начать обучение
source of income
pensja (początkowa)
начать обучение
(starting) salary
napiwek
начать обучение
tip
zasiłek dla bezrobotnych
начать обучение
unemployment benefit/dole
płaca, stawka (godzinowa, tygodniowa)
начать обучение
wage
gospodarka oparta na rolnictwie
начать обучение
agriculture-based economy
starać się, złożyć podanie o stanowisko...
начать обучение
apply for the position of...
nadzorować, być szefem
начать обучение
be in charge
zostać zwolnionym
начать обучение
be made redundant
być bezrobotnym
начать обучение
be out of work
awansować, dostać awans
начать обучение
be promoted
pracować na własny rachunek
начать обучение
be self-employed
być swoim własnym szefem
начать обучение
be your own boss
kariera w
начать обучение
career in
wykonywać obowiązki
начать обучение
carry out duties
tania siła robocza
начать обучение
cheap labour
wybór zawodu
начать обучение
choice of career
radzić sobie z czymś
начать обучение
cope with
(pracować jako) wolny strzelec, na zlecenia
начать обучение
(do) freelance work
pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
начать обучение
do odd jobs
zatrudniać
начать обучение
employ
pracownik
начать обучение
employee
pracodawca
начать обучение
employer
zatrudnienie
начать обучение
employment
agencja pośrednictwa pracy
начать обучение
employment agency
elastyczne godziny pracy
начать обучение
flexible working hours/ flexi-time
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
начать обучение
fringe benefits/ perks
wyjechać w sprawach zawodowych
начать обучение
go away on business
zbankrutować
начать обучение
go bankrupt/out of business
(pójść na) zwolnienie lub urlop
начать обучение
(go on) leave
strajkować
начать обучение
go on strike
wynagrodzenie za czas urlopu
начать обучение
holiday pay
gospodarka oparta na informacji
начать обучение
information economy
zadowolenie z pracy
начать обучение
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
начать обучение
job security
rynek pracy
начать обучение
labour market
zwolnić kogoś z pracy
начать обучение
lay sb off
uczyć się zawodu w praktyce
начать обучение
learn on the job
urlop macierzyński/ojcowski
начать обучение
maternity/paternity leave
praca (zazwyczaj biurowa) o stałych godzinach
начать обучение
nine-to-five job
na takich samych warunkach
начать обучение
on equal terms
przepracowywać się
начать обучение
overwork
posada
начать обучение
position
perspektywy awansu
начать обучение
prospects of promotion
zwolnić się, zrezygnować z pracy
начать обучение
quit/resign
wymagania
начать обучение
requirements
przejść na emeryturę
начать обучение
retire
emerytura
начать обучение
retirement
przekwalifikować się
начать обучение
retrain
prowadzić usługi/ biznes
начать обучение
run a service/business
prowadzić swój własny biznes
начать обучение
run your own business
zwolnić kogoś
начать обучение
sack sb/give sb the sack/fire db(informal)
założyć firmę
начать обучение
set up a company
wynagrodzenie za czas choroby
начать обучение
sick pay
brać wolny dzień
начать обучение
take a day off
prowadzić nadzór (pracowników)
начать обучение
take on (employees)
przejmować od kogoś (np. obowiązki)
начать обучение
take over from sb
z pracą wiąże się...
начать обучение
the job/work involves
bezrobotni
начать обучение
the unemployed
bezrobocie
начать обучение
unemployment
wolna posada, wakat
начать обучение
vacancy
powołanie
начать обучение
vocation
pracować zdalnie (z domu)
начать обучение
work from home
pracować w (firmie)
начать обучение
work for (a company)
pracować w zespole/samemu
начать обучение
work in a team/on your own
pracować dotrzymując terminów
начать обучение
work to deadlines
pracować w nadgodzinach
начать обучение
work/do overtime
zaangażowany/oddany
начать обучение
commited
zdolności komunikacyjne
начать обучение
communication skills
doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
начать обучение
experience in a related field
zorientowany na cele
начать обучение
goal-oriented
mający silną motywację
начать обучение
highly motivated
wysoko wykwalifikowany
начать обучение
highly skilled
(nie)kompetentny
начать обучение
(in)competent
(nie)wydajny
начать обучение
(in)efficient
dotrzymywać terminów
начать обучение
meet deadlines
dobrze wyszkolony
начать обучение
well-trained
pracować pod presją
начать обучение
work under pressure

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.