Let's meet again - verbs + prepositions

 0    12 карточки    hannajazgarska1c
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
He's not honest, I can't depend on him.
начать обучение
Nie jest uczciwy, nie mogę na nim polegać.
We arrived to Budapest yesterday morning.
начать обучение
Do wczoraj rano dotarliśmy do Budapesztu.
Steven invited me to his party.
начать обучение
Steven zaprosił mnie na swoją imprezę.
You can ask for anything you want.
начать обучение
Możesz poprosić o wszystko, co chcesz.
You forgot to pay for the electricity again!
начать обучение
Znowu zapomniałeś zapłacić za prąd!
My friend was sad so I spoke to her and told her a joke.
начать обучение
Moja przyjaciółka była smutna, więc rozmawiałem z nią i powiedziałem jej żart.
You don't have to worry about anything.
начать обучение
Nie musisz się o nic martwić.
You spend too much money on clothes.
начать обучение
Wydajesz zbyt dużo pieniędzy na ubrania.
Juliet fell in love with Romeo.
начать обучение
Juliet zakochała się w Romeo.
I hate waiting for people who are late.
начать обучение
Nienawidzę czeka na ludzi, którzy się spóźniają.
Stop thinking about unnecessary things.
начать обучение
Przestań myśleć o niepotrzebnych rzeczach.
We discussed it many times, but she still doesn't agree with me.
начать обучение
Rozmawialiśmy o tym wiele razy, ale ona nadal nie zgadza się ze mną.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.