Insight Unit 5

 0    62 карточки    kapy97
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
oskarzać kogoś o coś
начать обучение
accuse sb of sth
aprobować, pochwalać coś
начать обучение
approve of sb/sth
uzbrojony złodziej
начать обучение
armed robber
napad z bronią w ręku
начать обучение
armed robbery
być odpowiedzialnym za coś
начать обучение
be responsible for sth
winić, obwiniać za coś
начать обучение
blame sb for sth
znaleźć
начать обучение
come up with sth
praca społeczna
начать обучение
community service
obowiązkowy
начать обучение
compulsory
ograniczać się do zrobienia czegoś
начать обучение
confine sb to sth
kara śmierci
начать обучение
death penalty
odstraszać od czegoś
начать обучение
deter sb from doing sth
rozbieżność zdań, niezgodność
начать обучение
disagreement
niedowierzanie
начать обучение
disbelief
nieuczciwość
начать обучение
dishonesty
brak szacunku, lekceważenie
начать обучение
disrespect
sprawiedliwy
начать обучение
fair
pokłócić się z kimś
начать обучение
fall out whit sb
przebaczać komuś coś
начать обучение
forgive sb for sth
wojna gangów
начать обучение
gang violence
upiec się komuś
начать обучение
get away with sth
zabierać się do czegoś
начать обучение
get round to sth
mieć prawo do
начать обучение
have the right to sth
areszt domowy
начать обучение
house arrest
nielegalny
начать обучение
illegal
oszustwo internetowe
начать обучение
internet fraud
sprawiedliwy
начать обучение
just
zbrodnia z użyciem noża
начать обучение
knife crime
dożywocie
начать обучение
life sentence
ograniczający
начать обучение
limiting
spełniać czyjeś oczekiwania
начать обучение
live up to sth
złe zachowanie
начать обучение
misbehaviour
nieszczęście
начать обучение
misfortune
znęcanie się
начать обучение
mistreatment
rabuś uliczny
начать обучение
mugger
rabunek uliczny, napaść uliczna
начать обучение
mugging
obowiązkowy
начать обучение
obligatory
przestępstwo
начать обучение
offence
przestępca
начать обучение
offender
dobrowolny
начать обучение
optional
przyznawać się do czegoś
начать обучение
own up to sth
drobna kradzież
начать обучение
petty theft
wyrok
начать обучение
prison term
zakazywać robienia czegoś
начать обучение
prohibit sb from doing sth
zabroniony, zakazany
начать обучение
prohibited
wymierzać karę
начать обучение
punish sb for sth
przypisywać coś czymś
начать обучение
put sth down to sth
wytrzymywać z kimś
начать обучение
put up with sb
uwalniać
начать обучение
release sb from sth
ograniczający
начать обучение
restrictive
pozbawić kogoś czegoś
начать обучение
rob sb of sth
skazywać na coś
начать обучение
sentence sb to sth
osoba kradnąca ze sklepu
начать обучение
shoplifter
kradzież sklepowa
начать обучение
shoplifting
mandat za przekroczenie prędkości
начать обучение
speeding fine
powstrzymać kogoś od czegoś
начать обучение
stop sb from doing sth
brać coś pod uwagę
начать обучение
take account of sb/sth
kradzież
начать обучение
theft
złodziej
начать обучение
thief
wandal
начать обучение
vandal
wandalizm
начать обучение
vandalism
dobrowolny
начать обучение
voluntary

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.