Zdania 1-50

 0    27 карточки    FIE1066
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Where did you live in Stargard?
начать обучение
Gdzie mieszkałeś w Stargardzie?
When did you move here?
начать обучение
Kiedy się tu przeprowadziłeś?
How do you like your new school?
начать обучение
Jak Ci się podoba nowa szkoła?
How long does it take you to get to school?
начать обучение
Ile zajmuje Ci dojazd do szkoły?
Do you have your personal driver?
начать обучение
Czy masz osobistego kierowcę?
What time did you leave for school last Tuesday?
начать обучение
O której wyszedłeś do szkoły we wtorek?
How long did it take you to get through the first level at Pokemon Go?
начать обучение
Ile czasu zajęło Ci przejście pierwszego pozomu w Pokemon Go?
Do you know where Stargard is?
начать обучение
Czy wiesz gdzie jest Stargard?
Did you go to school to Szczecin in June?
начать обучение
Czy jeździłeś do szkoły do Szczecina w czerwcu?
It depends.
начать обучение
To zależy.
How do you get to school?
начать обучение
Jak dojeżdżasz do szkoły?
I walk to school.
начать обучение
Chodzę pieszo do szkoły.
How long did you sleep last night?
начать обучение
Jak długo spałeś ostatniej nocy?
How long did it take you to get through the first level at Pokemon Go?
начать обучение
Ile czasu zajęło Ci przejście pierwszego pozomu w Pokemon Go?
They did it themselves.
начать обучение
Oni zrobili to sami.
That’s a lie that...
начать обучение
To jest kłamstwo, że...
What’s all that about?
начать обучение
O co w tym wszystkim chodzi?
Shall we get some pizza?
начать обучение
Zamówimy pizzę?
Have you got any plans for the weekend?
начать обучение
Czy masz jakieś plany na weekend?
Have you done it before?
начать обучение
Czy robiłeś już to wcześniej?
It’ll be brillant.
начать обучение
Będzie cudownie.
I’ve been learning English for six years.
начать обучение
Uczę się angielskiego do sześciu lat.
I failed to do it.
начать обучение
Nie udało mi się tego zrobić.
How much do I have to pay?
начать обучение
Ile muszę zapłacić?
How long have you been skiing?
начать обучение
Jak długo jeździsz na nartach?
The flight is delayed by two hours.
начать обучение
Lot jest opóźniony od dwie godziny.
Can I use the same ticket?
начать обучение
Czy mogę użyć tego same biletu?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.