wto glosariusz

 0    25 карточки    anglofil
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
national treatment
начать обучение
traktowanie narodowe
schedules of concessions
начать обучение
listy koncesyjne
negotiation round
начать обучение
runda negocjacyjna
Ministerial Conference
начать обучение
konferencja ministerialna
Article 133 Committee
начать обучение
Komitet artykułu 133
multilateral negotiations
начать обучение
rokowania wielostronne
Urugway Round
начать обучение
runda Urugwajska
principle of national treatment/ zasada GATT/WTO
начать обучение
zasada traktowania narodowego
principle of most favoured nation basis/ zasada GATT/WTO
начать обучение
klauzula najwyższego uprzywilejowania (KNU)
principle of transparency/ GATT/WTO
начать обучение
zasada przejrzystości praktyk administracyjnych
beggar your neighbour policy
начать обучение
“zubożanie sąsiada”
rule of reason
начать обучение
reguła rozsądku
positive comity
начать обучение
pozytywna wzajemna kurtuazja, lojalność
hardcore cartels
начать обучение
twarde kartele
preferential tariff
начать обучение
preferencje celne
generalised system of preferences
начать обучение
ujednolicone preferencje celne
tariff peaks
начать обучение
kominy taryfowe/ stawki celne mocno przewyższające stawki stosowane w danym kraju
waiver
начать обучение
zwolnienie
preferential trade agreement
начать обучение
preferencyjne porozumienie handlowe
special and differential treatment
начать обучение
specjalny system preferencji/
hight tariffs
начать обучение
wysokie stawki celne, stawki celne wyższe od średniej
tariff escalation
начать обучение
eskalacja celna- stosowanie coraz wyższych stawek na produktu o wyższym stopniu przetworzenia
GATT
начать обучение
Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu
a request for granting certain waivers
начать обучение
wniosek o przyznanie niektórych zwolnień
grant a waiver
начать обучение
zwolnić z obowiązku

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.