wordlist 4v2

 0    72 карточки    kubawensker
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Wydawać za dużo, przekraczać budżet
начать обучение
overspend
podchodzić ponownie do egzaminu
начать обучение
retake
przemyśleć ponownie
начать обучение
rethink
Wypadać poniżej oczekiwań
начать обучение
underachieve
Źle wynagradzany
начать обучение
underpaid
dziedzina nauki
начать обучение
area of science
archeologia
начать обучение
archaeology
Astronomia
начать обучение
Astronomy
informatyka
начать обучение
computer science
nauki humanistyczne
начать обучение
humanities
Językoznawstwo
начать обучение
Linguistics
nauka o mózgu i o układzie nerwowym
начать обучение
neuroscience
fizyka
начать обучение
physics
naukowiec
начать обучение
scientist
nauki społeczne
начать обучение
social science
Ładować baterie
начать обучение
charge sth up
klikać na plik
начать обучение
click on the file
przycisk zarejestruj się
начать обучение
'sing up' button
Łączyć
начать обучение
Connect
Wpisywać nazwę pliku
начать обучение
Enter a file name
wpisywać dane osobowe
начать обучение
enter in your personal details
otrzymać e-mail weryfikacyjny
начать обучение
get the verification email
Wkładać, wsuwać
начать обучение
insert
instalować
начать обучение
install
sprawić żeby coś działało, uruchomić
начать обучение
make sth work
otwierać strona główna
начать обучение
open the home page
podłączyć do prądu
начать обучение
plug in
naciskać przycisk
начать обучение
press the button
zapisywać plik na pendrivie
начать обучение
save a file on a pen drive
zapisywać jako
начать обучение
save as
przewijać w górę i w dół
начать обучение
scroll up and down
zakładać konto na Facebooku
начать обучение
set up a Facebook account
uruchamiać tablet
начать обучение
start up a tablet
włączyć coś
начать обучение
switch sth on
Wyłączyć coś
начать обучение
switch sth of
załadować swoje zdjęcie
начать обучение
upload your picture
oskarżać kogoś o coś
начать обучение
accuse sb of sth
domorosły krytyk
начать обучение
armchair critic
astronauta
начать обучение
astronaut
być uzależnionym od czegoś
начать обучение
be addicted to sth
znać się na komputerach
начать обучение
be good with computers
Obliczać kalkulować
начать обучение
calculate
mieć poważną awarię, zepsuć się nagle
начать обучение
collapse
znacznie
начать обучение
considerably
radzić sobie z czymś
начать обучение
cope with sth
kosztować majątek
начать обучение
cost a fortune
członek Załogi
начать обучение
crew member
wyolbrzymiać problem
начать обучение
exaggerate the problem
gadżet
начать обучение
gadget
wynaleźć
начать обучение
invent
wynalazek
начать обучение
invention
wynalazca
начать обучение
inventor
nieodpowiedzialny
начать обучение
irresponsible
rozpoczynać realizację projektu
начать обучение
launch a project
ratowniczy, ratujące życie
начать обучение
life-saving
marsjański
начать обучение
Martian
spotykać się ze zmiennymi reakcjami
начать обучение
meet with mixed reaction
nowa rzeczywistość
начать обучение
new reality
na wystawie
начать обучение
on display
wynik, rezultat
начать обучение
outcome
prywatność
начать обучение
privacy
inteligentny zegarek
начать обучение
smart watch
inteligentne urządzenia
начать обучение
smart devices
zapach
начать обучение
smell
udzielać się towarzysko, utrzymywać kontakty towarzyskie
начать обучение
socialise
rozmawiać twarzą w twarz
начать обучение
speak face to face
przetrwać, przeżyć
начать обучение
survive
otagować, oznaczać kategorie czegoś
начать обучение
tag
wysyłać sms
начать обучение
text
koło
начать обучение
wheel
Pogłaśniać
начать обучение
turn up the volume
zegarek na rękę
начать обучение
wristwatch

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.